FN-möte i Kenya om Sudankrisen

FNs säkerhetsråd tar till en ovanlig åtgärd för att försöka lösa krisen i Sudan. För att ge f¨ågan ökad tyngd möts rådet första gången på 14 år utanför New York, i Kenyas huvudstad Nairobi.

Det är bara fjärde gången på över 50 år som FNs säkerhetsråd möts på en annan plats än här i högkvarteret i New York. Det sker nu på USAs initiativ, landet är i november ordförande i rådet, och den amerikanske FN-ambassadören John Danforth säger att flytten till Nairobi ger rådsmedlemmarna chansen att träffa både parterna i Sudankonflikten och hjälporganisationer, och på så vis, som Danforth uttryckte det, visa att att säkerheterådet gör allt för att hjälpa till att få ett slut på våldsamheterna.

Men det finns olika åsikter om hur det ska gå till, och det är minst sagt osäkert om de 15 länderna i rådet under tvådagarsmötet kommer att kunna uppnå målet om en total enighet om en ny Sudanresolution.

Sanktioner och vapenembargo
Flera stora hjälporganisationer och människorättsgrupper som Oxfam och Amnesty International vill att det omedelbart införs tuffa sanktioner och vapenembargo, och de pekar på att de FN-resolutioner som hittills antagits inte på något avgörande sätt förbättrat situationen.

I förslaget till ny resolution utlovas ekonomiskt och politiskt stöd om de stridande i Sudan kan komma överens om ett fredsavtal, men säkerhetsrådets medlemmar är fortfarande oense om omvärlden ska hota med sanktioner för att sätta ytterligare press. Bland andra Kina och Ryssland tvekar, och kritiker, inte minst i USA, menar att de sätter sin egen handel med Sudan före chansen att lösa en humanitär katastrof.

Inga initiativ om Darfur
Mötet i Nairobi ska främst handla om den 21 år långa konflikten mellan regeringssidan och rebellerna i södra Sudan, och det är osäkert på vilket sätt de omrapporterade våldsamheterna i Darfur i västra delen av landet kommer att uppmärksammas.

Inga nya initiativ väntas för att lösa den krisen, men bland annat Storbritannien har inför säkerhetsrådsmötet gjort klart att det inte går att diskutera Sudan utan att också ta upp läget i Darfur som har betecknats som en av de värsta humanitära katastroferna i världen just nu med tiotusentals dödade och runt 1,5 miljon människor på flykt.

Anders Ask New York
anders.ask@sr.se