Utpressning ett brott som drabbar många

2:21 min

I dag presenterade Brå en rapport utpressning, ett brott som ökat stort under 2000-talet. Det drabbar ofta vanliga människor utan tillhörighet till kriminella gäng.

Kartläggningen är den första som gjorts om utpressning, säger Lisa Wallin, som är utredare vid Brå:

– Den visar att utpressning fyller olika funktioner i samhället. Dels används det som tvistelösningsmetod, ett alternativt bestraffningssystem, men också som en ren affärsidé av kriminella.

Utpressning är ett brott som har ökat stort senaste decenniet: från runt 750 polisanmälningar 2003 till 2 500 anmälningar 2010.

Brå har gått igenom hälften av alla polisanmälningar som gjordes under 2010 för att se vad som döljer sig bakom anmälningarna. 75 procent av alla anmälningar är försöksbrott, där utpressningen uttalats som hot men inte blivit av, 25 procent är fullbordade brott.

Två tredjedelar, en majoritet av polisanmälningarna om utpressning, saknar koppling till kriminella nätverk, medan en tredjedel har anknytning till kriminella grupper.

– Det är olika grupper som drabbas av utpressning. Vi ser utpressning inom nära relationer, att före detta partners utpressar sina exmakar och exfruar. Det förekommer i ungdomsmiljöer, på skolgården där man bötfäller varandra. Men det finns också en mer organiserad brottslighet där man använder brottslighet i vinstsyfte.

Brå föreslår nu att polisen utreder hela sammanhanget vid en polisanmälan om utpressning för att öka det samlade straffvärdet, men också för att öka medvetenenheten om utpressning.

– Om vi tänker på ungdomar så krävs det informationsmöten, dels för föräldrar, dels för dem som jobbar inom skolan. För att visa att det här förekommer, hur man upptäcker det och hur man ska komma till rätta med det.