Svåra ord och ojämställt på skånska kulturskyltar

Språket på många kulturmiljöskyltar i Skåne är skrivna på ett språk som utestänger flera besökare. Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne i en ny rapport.

Allmoge, rikshovmästare och borgfru är tre exempel på ord som kräver förkunskap och kritiseras därför i rapporten. Flera texter innehåller även danska ord utan att förklara att Skåne har varit en del av Danmark.

Det också dåligt ställt med jämställdheten enligt rapporten. Antalet kvinnor är färre än antalet döda personer på bilderna och de få kvinnor som porträtteras är passiva och utför enkla sysslor.

Länsstyrelsen har redan tagit fasta på den i sitt arbete med att gestalta och göra kulturmiljöer tillgängliga.

TT/Ekot