Utpressning bland ungdomar allt vanligare

1:52 min

Utpressning har blivit ett allt vanligare brott. Ett nytt fenomen är att skolungdomar pressar varandra på pengar. Att man pratat skit om någon kan vara motiv för en så kallad "bötning".

Gymnasieeleven Ali, som egentligen heter något annat, berättar om hur det gick till när hans kompis blev utsatt för utpressning:

– Det som hände var att de utpressade personen på pengar, de sa: du måste göra så här och så här, du måste gå till en affär och ta något från dem.

– Då utpressade de den personen, tvingade honom att göra det. Den som blev utpressad hade inte så bra självförtroende. För den som har bra självförtroende och verkligen tror på sig själv kommer inte bli utsatt för utpressning.

Ali är inte ensam om att ha upplevt utpressningsbrotten på nära håll. I dag presenterade Brottsförebyggande rådet, Brå, den första studien i Sverige som granskat utpressningsbrotten. Det är ett fenomen som ökat det senaste decenniet. 2000 gjordes runt 700 polisanmälningar, 2010 hade de ökat till 2 500 anmälningar.

Sett till andelen unga i befolkningen är ungdomarna överrepresenterade. Var tionde som utövar utpressning är under 18 år och brotten sker mest i skolor.

Lisa Wallin är utredare på Brå och berättar att ökningen av utpressningsbrotten i stort till viss del kan förklaras med utpressningen mellan skolelever.

– Det förekommer bland ungdomar på skolgården, och står till viss del för ökningen vi ser av utpressningsanmälningarna, att "bötning" börjat användas.

– Det rör sig om bagatellartade saker, som att man tittat snett på någon eller pratat om någons flickvän.

Det förekommer också att mobbning har gått steget längre och man tar varandras saker på skolgården. Det kan vara jackor men också pengar.

Brå föreslår nu att utpressning bland ungdomar måste förebyggas i mycket högre utsträckning än idag.

– Om vi tänker på ungdomar krävs informationsmöte för föräldrar och för de som jobbar inom skolan hur man förebygger och hur man upptäcker det framför allt, säger Lisa Wallin.