Svenska företag har svårt att rekrytera personal

2:10 min

Var femte gång svenska företag försöker rekrytera personal misslyckas de. Det visar en landsomfattande undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort där närmare 8 500 företag har svarat.

Kenneth Bengtsson, ordförande för Svenskt Näringsliv, tycker att det är märkligt. Särskilt som ungdomsarbetslösheten bland unga är stor.

– Företagarna vill anställa ungdomar. Men vart femte försök lyckas man inte rekrytera någon. Det finns en allvarlig missmatch mellan behovet när det gäller kompetens hos företagarna och den kompetens som finns hos de arbetssökande och här måste vi hitta bryggor på ett helt annat sätt.

Många av de företag som deltagit i Svenskt Näringslivs enkät tycker det är svårt att rekrytera personal. 54 procent upplever det som ganska eller mycket svårt.

Framför allt beror det på att det är brist på personer med rätt erfarenhet och utbildning. Något som till exempel Anna Storm som är vice VD på ett it-företag i Göteborg märker.

– Det ger framför allt ett tillväxtproblem. I och med att personalen är våra intäkter och vi växer allteftersom vi säljer mycket timmar till exempel. Har inte vi tillräckligt med personal för att möte efterfrågan från våra kunder och kan inte bemanna uppdrag, då får vi inte tillväxten som vi eftersträvar. Det slår på alla fronter.

Sverige har hög ungdomsarbetslöshet och med tanke på det borde det inte vara sådana rekryteringsproblem, menar Svenskt Näringsliv som bland annat tycker att utbildningarna kan ändras så att unga får arbetslivserfarenhet tidigare.

– Vi måste hitta en brygga, säger Kenneth Bengtsson. När man är i slutfasen av sin utbildning kanske den blir mer och mer yrkesrelaterad, mer och mer praktisk, som gör att man i slutfasen kommer i kontakt med något företag. Det kan vara någon form av lärlingsplats eller praktikplats, det kanske leder till en timanställning eller fast arbete.

Kenneth Bengtsson tycker också att ingångslönerna för unga är för höga och vill att regeringen ser över vilka reformer som behöver göras för att bland annat få en rörligare arbetsmarknad.

Regeringen har sagt att företagarna också bör ta ett större ansvar.

– Och jag tycker att vi tar ett väldigt stort ansvar. Ett exempel är ju att i dag finns det ungefär 110 000 praktikplatser ute i Sverige och 65 procent av dem kommer från privat sektor. Så även där tycker jag att kommun och landsting kan göra mer.