Satsning på hantering av giftavfall i Sovjetstater

EU och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samarbetar för att avlägsna farligt avfall i före detta Sovjetunionen. 7 miljoner euro kommer satsas på att stötta tolv länder i Östeuropa, Kaukasus, och Cenralaasien i hanteringen av kasserade bekämpningsmedel.

Det uppskattas att det i de tolv länderna finns 200 000 ton uttjänta bekämpningmedel, vilket motsvarar nästan hälften av världens totala mängd.

Bekämpningmedlen förvaras på tiotusentals obevakade platser och utgör ett allvarligt hot mot människors miljö och hälsa.

Ekot