Samband mellan plastkemikalie och diabetes

2:05 min

Det kan finnas ett samband mellan en viss typ av kemikalien ftalater och risken att drabbas av diabetes som äldre. Ftalater används i bland annat kosmetika och i mjuk plast. En svensk studie som är gjord på 1 000 sjuttioåringar visar att individer med förhöjda nivåer av ftalater hade högre risk att ha diabetes jämfört med de med lägre nivåer.

– Till och med vi ganska låga halter av ftalater så ökade risken att få diabetes. Eftersom vi dagligen kommer i kontakt med ftalater så kan det finna en anledning att börja fundera över hur vi exponeras av de här ämnena, säger ekotoxikologen Monica Lind vid Uppsala universitet, som har arbetat med studien.

Ftalater används ofta som mjukgörare i plast. Några typer av kemikalien misstänks vara så skadliga att de är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar. Men andra typer är tillåtna och finns förutom i vissa mjuka plastsaker som sandaler, suddgummi och pennskrin,  även i en del kosmetika och hudvårdsprodukter.

Forskarna vid Uppsala universitet har undersökt 1 000 kvinnor och män i 70-årsåldern som alla fått göra både blodprov och olika insulinmätningar. När man tagit hänsyn till fetma, blodfetter, rökning och motionsvanor har forskarna kunnat se en koppling mellan ftalater och risken för diabetes.

De personer med förhöjda nivåer av ftalater hade ungefär en dubbelt så hög risk att ha diabetes jämfört med de med lägre nivåer.

Claes-Göran Östenson vid Karolinka sjukhuset är professor och specialist på hormonsystemet och han anser studien som publiceras i tidskriften Diabetes Care som viktig, men att det behövs långt fler undersökningar innan det helt går att slå fast att ftalater ökar risken för diabetes. 

– Det är en studie som visar på att det kan finnas en möjlig risk, men den är inte bevisande, att det finns en risk. Det krävs ytterligare forskning framför allt där man har följt människor från att ha varit helt friska till att ha utvecklat diabetes.

När det gäller sambandet mellan ftalater och typ 2-diabetes har det tidigare bara gjorts en studie och även Monica Lind som arbetat med undersökningen håller med om att det behövs mer forskning.

– Det är bara andra studien i världen men det är en rätt så stor studie och populationen är väl undersökt.