Resolutionsförslag i FN om Syrienobservatörer

I FN:s säkerhetsråd i New York har USA lagt fram ett resolutionsförslag om att 30 obeväpnade observatörer sänds till Syrien för att övervaka vapenvilan.

Förslaget, som Reuters tagit del av, kräver att syriska regeringen tydligt fullföljer vapenvilan och upphör med truppförflyttningar till tätbefolkade områden.

Resolutionsförslaget kräver vidare att tunga vapen inte får användas i sådana områden och att regimen börjar dra tillbaka militära styrkor i och omkring tätbefolkade områden.

Alla parter i konflikten i Syrien uppmanas att omedelbart upphöra med allt väpnad våld, godtyckliga gripanden, kidnappningar och tortyr, står det också i resolultionstexten, enligt Reuters.

Det framgår inte när de 15 länderna i FN:s säkerhetsråd ska rösta om resolutionen.

Ekot