Strid om budet på Digital Illusions

Datspelsjätten Electronic Arts försök att ta över svenska speltillverkaren Digital Illusions stöter på motstånd. Electronic Arts bjöd häromdan 61 kronor per aktie, men många ägare tycker att det  är för lite och nu försöker flera ägare att stoppa affären, erfar Ekonomiekot.

Redan samma dag som budet lades började moståndarna formera sig och enligt en av de som organiserar motståndet så har de redan tillräckligt med röster för att stoppa ett övertagande. 250 fullmakter för att säga nej till budet har redan samlats in vilket motsvarar drygt 9 procent av rösterna.

Även flera av de större ägarna är skeptiska till nivån på budet, erfar Ekonomiekot.

Skandia Liv, som äger drygt 2 procent av aktierna, säger  ”att de nogrannt skall undersöka budet - men påpekar att nivån inte är imponerande - börskursen varit klart högre på senare tid.”

I maj i år kostade Digital Illusion-aktien 85 kronor.

Men det finns också ägare som tycker att nivån 61 kronor är skälig. Däribland Bonniers som äger drygt 10 procent av företaget och Electronic Arts själva som redan nu kontrollerar knappt 19 procent av aktierna.

Men om motståndarna till budet håller ihop så hjälper inte det, eftersom det krävs 90 procent av rösterna för ett övertagande. Så nu återstår att se om budet höjs ytterliggare.