Lägre löneökning för unga handelsanställda

1:50 min

Ungdomarna får betala för att övriga handelsanställda ska få högre löneökningar än det som industrin tecknat avtal om. Svenskt Näringsliv är nöjda med avtalet och menar att det ökar ungas chanser att få jobb.

– Jag är mest nöjd över viktiga förbättringar. Inte bara på det här avtalet utan även för svensk arbetsmarknad, säger Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice VD.

– För andra gången har vi lagt fast att vi inte ska höja ingångslöner och minimilöner till fulla värdet utan till 50 och 80 procent. Det sänker trösklar för unga att komma in på arbetsmarknaden och det sänker också kostnaden för avtalet.

Avtalet som Handelsanställdas förbund och arbetsgivarna Svensk Handels kom överens om i går kväll innebär bland annat att lönerna för de anställda i butikerna höjs med 710 kronor i månaden. Det är mer än det avtal som industrin tecknade i slutet av förra året.

Det blir 3,3 procent jämfört med 2,6 procent som de industrianställda får på årsbasis, men lönekostnaderna för arbetsgivarna ökar trots allt bara med 2,6 procent. Det beror på att handelns ingångslöner inte höjs lika mycket. Ungdomarna får bara 568 kronor mer i månaden istället för 710.

LO: avtalssekreterare Per Bardh befarar att en lägre höjning av ungdomslönerna kan få effekt på andra områden.

– Det är ett val som Handels har valt nu och vi får följa utvecklingen i vad som händer i de frågorna, säger Per Bardh.

Hur stor risk ser du att det skulle sprida sig till andra avtalsområden också?

– Det finns en sån risk och det får vi försöka gemensamt i LO samordningen diskutera hur vi ska hantera det.

Facket fick också igenom viktiga frågor om jämställda löner. Av detaljhandels ökning med 710 kronor utgör 70 kronor en jämställdhetspott. Dessutom begränsas reglerna för visstidsanställningar.