13.00: Budgetdebatt i riksdagen

Direkt

Ekot rapporterar direkt från budgetdebatten i riksdagen.

Det är många nya debattörer i dagens debatt, eftersom flera partier har gjort skiften på platsen som ekonomisk-politisk talesperson. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson sitter inte i Riksdagen och kan därför inte själv delta.

Resultatet är att sju män och en kvinna just nu debatterar vårbudgeten i Riksdagens kammare.

Debattdeltagare:

Finansminister Anders Borg, Moderaterna

Fredrik Olovsson, Socialdemokraterna

Per Bolund, Miljöpartiet

Carl B Hamilton, Folkpartiet

Emil Källström, Centerpartiet

Erik Almqvsit, Sverigedemokraterna

Ulla Andersson, Vänsterpartiet

Anders Sellström, Kristdemokraterna

15.48

Carl B Hamilton har också begärt replik på Ulla Andersson.

Han säger att hennes siffror inte stämmer.

– Sverige är inget paradis, men det är lite bättre än det är i andra länder. Därför är Ulla Anderssons beskrivning inte bara orättvis. Den är inkorrekt.

15.44

Ulla Andersson pekar på andra siffror som visar att det tvärt om är under alliansregeringen som skillnaderna har ökat mest.

15.41

Finansministern begär replik.

– Låt oss konstatera att inkomstskillnaderna har ökat på senare år, men det mesta av den ökningen låg när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade makten. Under den period som vi (allianspartierna) har styrt har skillnaderna ökat långsammare. Det här har med utförandeskapet att göra.

– Varför, Ulla Andersson, ökar alltid skillnaderna när Vänsterpartiet får vara med och bestämma?

15.39

Ulla Andersson sade också i sitt anförande att skillnaden mellan kvinnor och mäns löner har ökat ytterligare.

- Enligt OECD har Sverige tagit tätplatsen i ökande inkomstklyftor.

15.35

– Vi är nu uppe i 200 000 långtidsarbetslösa och ministrarna tävlar om att begära sänkta ingångslöner, säger Ulla Andersson.

– Vi vill bygga ett land av och för människorna. Sveriges framgångar har byggt på att Sverige har varit ett land där man får växa. Var och en av oss ska ha rätt att gå till trygga jobb.

15.33

– Vårporpositionen är en uppvisning i brist på politisk vilja, säger Ulla Andersson. 1,1 miljoner människor lever i relativ fattigdom. Om vi inte ska använda pengarna till att skapa jobb, vad ska vi då ha dem till? Ja just det, vi skulle ju ordna vinster till riskkapitalister, säger Ulla Andersson. 

15.31

Enligt Erik Almqvist är det inte så svart-vitt som Ulla Andersson beskriver situationen.

Nu är det Vänsterpartiets Ulla Andersson som ska hålla sitt anförande i kammaren.

15.29

Ulla Andersson säger att det finns stöd hos allmänheten för stopp på vinster inom välfärden och hon tycker att Sverigedemokraterna borde stödja en sådan politik.

15.27

– Ägandeformen är inte det väsentliga, tycker Erik Almqvist, som ändå håller med om att det har tagits ut alldeles för stora vinster i välfärdsbolag.

– Vi ser inget egenintresse med privat ägande, säger han.

15.25

– Varför vill Sverigedemokraterna ha riskkapitalbolag i välfärden är en fråga som Vänsterpartiets Ulla Andersson vill ha svar av Erik Almqvist på.

15.21

Erik Almqvist säger att arbetsmarknaden i Sverige inte fungerar. Restaurangmomsen som skulle ge jobb på krogen har inte skapat så många jobb som man först hade tänkt, enligt Sverigedemokraterna.

– Vi efterfrågar investeringar i infrastruktur och inte minst inom kärnkraften.

Sverigedemokraterna vill att Sverige ersätter de gamla kärnkraftreaktorerna med nya.

15.17

Enligt Almqvist satsar regeringen ingenting på att minska arbetslösheten.

Han säger att Sverige har mass-invandring och att det är ett problem för Sverige. Enligt Almqvist har regeringen tackat nej till förslaget att få Sverigedemokraternas stöd för ett femte jobbskatteavdrag. Sverigedemokraterna var beredda att rösta för ett sådant mot att regeringen begränsade invandringen. Erik Almqvist hade önskat att regeringen tackade ja, till Sverigedemokraternas vilja att samarbeta kring detta. 

15.15

Nu ska Erik Almqvist, Sverigedemokraterna, hålla sitt anförande i kammaren. Efter lite problem med mikrofonen kommer han igång.

15.12

Enligt Ulla Andersson, Vänsterpartiet, är det flera av alliansens ministrar som har gett sig in i avtalsröreslen för att påverka lönerna.

– Det går ut på att sätta press på lönerna neråt.

Hon tycker att det är orimligt att någon kan jobba inom vården i ett år för att tjäna lika mycket pengar som Annie Lööf gör på en månad.

15.07

Emil Källström menar att det är för tidigt att ställa den frågan, eftersom sänkningen genomfördes nu vid årsskiftet.

15.07

Erik Almqvist, Sverigedemokraterna, undrar om sänkningen av restaurangmomsen varit bra.

15.02

– Den Socialdemokrat som myntade "jag är stolt, men inte nöjd" är ett geni. För jag är stolt, svarar Emil Källström och fortsätter.

– Jag är inte nöjd, vi ska göra mer.

15.00 Per Bolund har begärt replik på Centerpartiets Emil Källström.

Efter sex år med alliansregeringen vill han veta hur det egentligen har gått för företagare i Sverige.

– Kostnaden för att anställa har höjts.

Dessutom vill Miljöpartiet ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare. Enligt Bolund har regeringen också misslyckats med att minska byråkratin.

– Tycker du att regeringen har lyckats?

14.58

– Ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste frågorna, säger Emil Källström. Vi skulle aldrig drömma om att lägga oss i lönebildningen. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter.

14.56

– Vad ligger egentligen bakom idén att sänkta löner skulle vara ett sätt för framtiden, frågar Socialdemokraternas Fredrik Olovsson.

14.54

Emil Källström säger att miljön inte får strka på foten när man satsar på eknomin. Han berättar om ett Centerförslag där man ska behöva betala extra om man köper en bil som inte är miljövänlig och tvärt om kunna få avdrag på priset för miljövänliga bilar. Det här borde kunna införas snabbt.

14.52

– Vi är stolta över att regeringen har minskat utförandeskapet.

Jobb-peng är en bra idé säger Källström. Sänkta trösklar på arbetsmarknaden. Det behöver också bli mindre skillnader mellan den som har fast och tillfälligt jobb genom förändringar i LAS, (Lagen om anställningsskydd.)

14.50

Emil Källström håller sitt anförande i kammaren.

14.48

– Det är en fullständigt bisarr typ av argumentation Ulla Andersson för. Jag vet inte om jag ska ta det här med Reagan på allvar. Vi är inte nöjda med den situation vi har idag. Vi hoppas att vi ska ta oss igenom krisen. Och vi tror alltså att vi succesivt ska kunna vända den svenska utvecklingen. De åtgärder vi vidtar ska åtgärda detta. Men håll inte på med Ronald Reagan. Jag blir bara så irriterad, sade Carl B Hamilton.

14.48

– Du säger att det är en eländesbeskrivning. Tala om det då för alla unga som går arbetslösa, till exmepel, säger Ulla Andersson.

– Är det inte så att ni dela Reagans syn?

14.46

Carl B Hamilton säger att han inte har hört ett så förfärligt klagande sedan han senast hörde Ulla Andersson i kammaren. Han påpekar att Sverige har den lägsta inkomstspridningen i OECD, som ett exempel på god svensk jämlikhet.

14.44

– A-kassan är till för snyltare sade en gång Ronald Reagan. Vi var få som trodde att Folkpartiet skulle anamma den linjen.

Så, inledde Ulla Andersson, Vänsterpartiet, sin replik till Carl B Hamilton.

14.41

– Självklart går hyrorna upp i attraktiva områden, svarar Hamilton och tillägger:

– Men det är inte alla som behöver bo vid Karlaplan.

14.39

– Hur ska dom unga som kommer ut i arbetslivet med de sänkta löner som Folkpartiet föreslår att ha råd och betala de höga hyror som partiet också vill se, undrar Bolund.

14.38

Miljöpartiets Per Bolund tror att resultatet kan bli högre hyror även i hyresrätter, när taket försvinner för hur höga hyror man får ta ut när man hyr ut i andra hand.

14.35

Ett av förslagen är att man ska kunna ta ut en högre hyra när man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Tanken är att den som äger lägenheten ska kunna ta betalt även för sina lånekostnader och inte bara för månadsavgiften till föreningen.

Carl B Hamilton håller med Fredrik Olovsson om att det måste till fler förslag som ökar byggandet.

14.33

Fredrik Olovsson håller med om att bostadsbristen är ett stort problem och att Socialdemokraterna är beredd att pröva förslagen positivt. Men han säger också att förslagen inte leder till något ökat byggande att tala om.

14.32

Carl B Hamilton betonar att de förändringar på det här området som regeringen nu föreslår kommer att vara viktiga särskilt i storstäderna och i universitetsstäderna. Nu begär oppostionen replikern.

14.28

Carl B Hamilton, Folkpartiet, håller sitt anförande i kammaren. Han anförande handlar om bostadsmarknaden.

– Det behövs nya regler som kan göra det möjligt att hyra på kort tid. Det skulle lösa akuta bostadsproblem för många människor, särskilt unga människor.

14.26

Miljöpartiet vill ha en kilometerskatt, just för att vi ska få över mer transporter på järnvägar. Och den ska vara olika så att en åkare som satsar på miljön också får lägre skatt.

14.23

Kristdemokraternas Anders Sellström vill ställa en fråga om kilometerskatt, till Miljöpartiet.

280 000 kronor mer blir det per lastbil och år, för ett åkeriföretag i glesbygd, enligt Sellström.

14. 21

Per Bolund säger att det är bra om det blir billigare för arbetsgivare att anställa unga människor, men att det inte är ungdomarna som ska ta smällen för det genom sänkta löner.

14.16

Han, Källström, undrar om Miljöpartiet är motståndare till alla olika möjligheter att ge ungdomar lägre lön, även om de får till exempel en praktikplats som även innehåller utbildning.

Det blev först en diskussion om det faktiskt är någon som har ljugit om sin politik. Per Bolund kastade tillbaka bollen:

– Många är förvånade över att du har en partiledare som starkt propagerar för sänkta ungdomslöner, mitt under en avtalsförhandling, säger Per Bolund.

14.15

Emil Källström C vill också ställa en fråga till Bolund.

14.12

– När land efter land avvecklar sitt kärnkraftberoende vill Folkpartiet bygga ny kärnkraft, säger Per Bolund.

14.10

Carl B Hamilton vill fråga Per Bolund om varför Miljöpartiet vill se höjd skatt även på koldioxidfri energi.

– Att den höjda skatten skulle leda till ökad användning av kol stämmer helt enkelt inte, säger Per Bolund. Men anser du att man ska bygga ut nationalälvarna, Carl B Hamilton?

14.02

Enligt finansministern vill Miljöpartiet kraftigt höja av bensinskatten, höja skatterna på flyget och avveckla kärnkraften. Det här är fel väg att gå enligt finansministern. Borg vill också ha en ordentlig redovisning av hur samarbetet med de andra rödgröna partierna ska gå till i framtiden.

Finansministern begär replik

14.02

En av 12 i Sverige vill arbeta, men har ändå inget jobb att gå till, enligt Per Bolund.

– Sverige förtjänar en regeringen som inte står handfallen.

14.01

Per Bolund säger att regeringen är handlingsförlamad och har misslyckats när det gäller klimatpolitiken.

13.56

Per Bolund vill att staten ska stå för hälften av kostnaderna om man tar in en trainee, någon som får både utbildning och lön på sitt arbete, enligt ett miljöpartistiskt förslag, för att få unga människor i arbete.

13.54

– Flera av regeringens partier tycker att det är ungdomarna själva som ska ta smällen av den höga arbetslösheten, genom att sänka ungdomslönerna.

– I Sverige ska vi inte godta löner på 12 000 kronor, som tvingar människor att bo kvar hemma hos mamma och pappa, år efter år.

13.52

Miljöpartiets Per Bolund håller sitt anförande i kammaren, efter att replikskiftena efter Fredrik Olovssons anförande är avklarade.

13.50

Deras replikskifte handlar om arbetslöshet, internationellt. Sellström tycker att Socialdemokraterna alltför lite ser sig omkring i världen. Medan Olovsson påpekar att det finns en lång rad länder ute i Europa som har lägre arbetslöshet än Sverige.

13.46

Anders Sellström tar debatten för kristdemokraterna idag.

– Vi tror på öppenhet och på allas lika värde, svarar Olovsson.

13.44

Men enligt Almqvist är det invandringen som har störst betydelse och inte utbildningsnivå.

– Varför har inte Socialdemokraterna lyckats under alla år man har haft regeringsmakten, om man nu har svaren, undrar Almqvist.

13.42

Han säger att Socialdemokraterna har samma politik som regeringen när det gäller invandring. Enligt Erik Almqvist är det bara Sverigedemokraterna som inte står för en kostsam invandringspolitik. Men Fredrik Olovsson säger att det i själva verket är Sverigedemokraterna och regeringen som ser invandringen som ett problem. Socialdemokraterna har enligt honom en helt annan politik som har utbildning som en central del "oavsett om man kommer från Katrineholm eller Irak".

13.40

Erik Almqvist företräder Sverigedemokraterna i debatten. Han har också begärt replik på Socialdemokraternas Fredrik Olovsson.

13.38

Olovsson pratar bland annat om glesbygdspolitik och säger att infrastrukturen, vägar och järnvägar, är viktiga för de som bor på landsbygden.

Emil Källström för idag Centerpartiets talan i debatten. Han ställer frågor till Olovsson om näringspoltik i gröna näringar.

13.35

– Vi satsar på ny forskning, nya utbildningar. Vi tycker att det är dags att se framåt, svarar Olovsson.

13.33

– Finns det någon skillnad, över huvud taget på Juholts ekonomisk politik och den nuvarande, frågar Hamilton, i stället för att svara på frågorna från Olovsson.

13.32

Replikskifte mellan Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Carl B Hamilton och Fredrik Olovsson. Frågan rör hur partierna arbetar. Men Olovsson vill prata om annat och frågar Hamilton:

– Är ni nöjda med resultaten? Tycker du att arbetslösheten är tillräckligt låg. Det är väl mer intressant för medborgarna än vem som blinkar med vilket öga.

13.30

Fredrik Olovsson lovar att presentera Socialdemokraternas politik i skuggbudgeten om några veckor.

– Du har slösat bort mellan 16 och 20 miljarder kronor på restaurangmomsen och arbetsgivaravgifter till ungdomar, säger Fredrik Olovsson.

13.28

– Fredrik Olovssons svar visar att vi har ett demokratiproblem här, säger Anders Borg. Han säger att han hör olika besked om hur mycket partierna egetnligen samarbetar.

13.27

Fredrik Olovsson bollar tillbaka och tycker att regeringen borde ta mer ansvar för vad som händer idag, i dagens politik, som regeringen har ansvar för.

13.25

Borg vill prata om hur det röd-gröna samarbetet egentligen ser ut?

– Kommer vi att få se en gemensam rödgrön redovisning?

Replik finansminister Anders Borg.

– Låt mig börja med att hälsa Fredrik Olovsson välkommen i debatten.

13.23

Den som saknar gymnasiekompetens löper mycket större risk att bli arbetslös än andra, konstaterar Fredrik Olovsson. Han tycker att regeringen satsar alldeles för lite på utbildning och forskning.

– Konkurrens med kunskap är det som kommer att fungera, säger han och kritiserar näringsministern, Annie Lööf för att hon förespråkar sänkta ingångslöner. 

13.20

Näringsliv, fack, politik och akademi måste samarbeta för att ett litet land som Sverige ska fungera, enligt Fredrik Olovsson. Och nu är det slut på hans beröm för regeringen. Det här tycker han inte att regeringen har skött bra. Såhär lyder omdömet på dagens vårbudget:

– Det är uppenbart att man inte har kraft, förmåga eller idéer.

13.15

Fredrik Olovsson börjar med att berömma finansministern:

--Jag vill gärna tacka finansminister Anders Borg för att han inte har slarvat med de ekonomiska finanserna under tiden som han har haft ansvaret. Det förtroende som det skapat för vårt land är oerhört viktigt.

13.13

Då går ordet vidare till Fredrik Olovsson, Socialdemokraterna. Han håller i debatten eftersom partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson inte sitter i Riksdagen och därför inte kan debattera i kammaren. Det är första gången som han för Socialdemokraternas talan i en budgetdebatt.

13.09

Tillväxten är en annan stor utmaning, enligt Finansministern. Företagsklimatet behöver förstärkas. Han nämner infrastruktur, där regeringen förbereder förslag i höst.

Han nämner också fler förslag som regeringen planerar:

– Det är centralt att vi stänger dörrar till aggresiv skatteplanering.

– I många andra länder har inkomstskillnaderna ökat mycket mer än i Sverige. Med välfärdsinsatser ska vi hålla ihop vårt samhälle.

13.07

Framtidsutmaningarna för Sverige idag är ungdomsarbetslösheten, som är 20 procent eller strax däröver. Utrikes födda har en arbetslöshet på 15 procent.

– Det är tydligt att det här är akilleshälen på svensk arbetsmarknad, säger finansministern.

Anders Borg säger att det här är något man arbetar med mycket på finansdepartementet idag, inför höstens budget.

Det ska kunna ställa tydligare krav på de som lever på försörjningsstöd, (det som förr kallades för socialbidrag).

13.05 Efter en mycket stark tillväxt under ett par år ser vi nu hur den bromsar upp.

– Vi vet inte hur djup och långvarig den här krisen blir. Men vi ska ha så starka eknomiska finanser för att klara det som krävs. Det ska inte finnas någon osäkerhet. Den typen av säkerhetsvallar har vi, säger Anders Borg.

13.00

Finansminister Anders Borg inleder debatten med att säga att Sverige ligger väl till internationellt sätt.

– Sysselsättningen i Sverige har ökat mer än i praktiskt taget alla länder, säger Anders Borg