"Asylprövningen tar för lång tid"

Uppdaterad 16:48
Prövningen av asylärenden är mycket ineffektiv. Mer än hälften av alla asylprövningar tar längre tid än de sex månader, som är målet, visar Riksrevisionens granskning.

Både hos Migrationsverkets och regeringens sätt att sköta asylpolitiken kritiserats i rapporten.

Antalet asylsökande i Sverige har ökat mycket kraftigt de senaste åren, från 17 000 asylsökande år 2000 till 31 000 år 2003.

Regeringens mål är att varje asylprövning inte ska ta längre tid än sex månader.

Målen nås inte
I verkligheten är det sällan som målen efterlevs visar en granskning som Riksrevisionen gjort.

I mer än hälften av asylprövningarna, som skedde under perioden 2000-2004, var handläggningstiden längre konstaterar riksrevisor Lennart Grufberg.

– När det gäller att pröva asylärenden sitter de asylsökande och väntar på beslut. Om man hade kunnat hantera ärenden inom sex månader hade man under den här fyraårsperioden kunnat minska statens utgifter med närmare en miljard kronor, säger Lennart Grufberg.

Problemet är dels att Migrationsverket är dåligt på att göra prognoser för hur många asylsökande som väntas komma till Sverige. Rapporten visar att Migrationsverkets prognoser slagit fel i många fall.

Migrationsverkets nytillträdde generaldirektör Janna Vallik säger att hon välkomnar granskningen. Enligt henne finns det flera förklaringar varför handläggningstiden drar ut på tiden.

– En förklaring är att folk inte har sina papper i ordning, vilket gör att tiden innan vi kan börja handlägga själva asylfrågan drar ut på tiden. Jag ser att vi utifrån de uppföljningar vi gör har börjat korta handläggningstiderna och att vi inom delar av vår verksamhet klara målet redan till december, säger Janna Vallik.

Samtidigt som antalet asylärenden blivit fler har produktiviteten hos Migrationsverket minskat kraftigt. Varje handläggare klarar av färre antal prövningar idag än för fyra år sedan.

Skapar egna mål
Riksrevisionen har också funnit att Migrationsverket, när man inte lever upp till målet, sätter upp egna mål för hur länge ett asylärende får ta.

Kritiken riktas också mot regeringen som inte reagerat när målen om handläggningstider inte följts. Riksrevisionen förväntar sig nu hatt regeringen tar fram en handlingsplan.

Migrationsminister Barbro Holmberg säger i en kommentar att utrikesdepartementet välkomnar Riksrevisionens granskning. Hon ser rapporten som ett stöd i arbetet med att effektivisera handläggningen av asylärenden.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@sr.se