Volvo lastbilar ökar leveranserna

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har ökat med 22 procent till och med oktober i år jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 30 procent, från Renault Trucks med 17 procent och från Volvo Lastvagnar ökade leveranserna med 25 procent.