Fridolin: Ville gå till botten med Saudiavtal 2005

1:27 min

Det är inte första gången som folkpartisten Allan Widman anmäler avtalet med Saudiarabien till riksdagens konstitutionsutskott, KU. Det gjorde han redan 2005. Men då fick han inte stöd ens av sitt eget parti i KU. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville gå till botten med det faktiska innehållet i avtalet, enligt Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin, som satt i KU 2005.

– Vi hoppas att det som hände 2005 nu inte upprepas, att Folkpartiet säger en sak i presskommentarerna och handlar på ett annat sätt i konstitutionsutskottet, utan att den här anmälan faktiskt innebär att Folkpartiet, precis som vi vill ha en fullständig insyn i vad som lett fram till att statens myndigheter har gett stöd till en av världens mest totalitära stater, för att bygga upp en vapenfabrik, säger Gustav Fridolin.

Den anmälan som Allan Widman gjorde 2005 ledde till att KU begärde in information från försvarsdepartementet.

Utskottets majoritet nöjde sig då med de försäkringar om att det inte rörde sig om något mer fördjupat samarbete, som försvarsdepartementet gav.

Men nu argumenterar allianspartierna helt på tvärs med det som de själva ansåg 2005, och som fick dem att låta bli att pricka den dåvarande, socialdemokratiska regeringen, anser Gustav Fridolin.

– Konstitutionsutskottets majoritet, med bland annat Folkpartiet, hamnade i något slags cirkelresonemang om att det som då stod i ramavtalet inte förband Sverige att göra något, på ett juridiskt plan. Det kan möjligen stämma, men senare har man argumenterat för att allt det som gjorts har varit i sin ordning, eftersom det stod i det här avtalet. Det har i praktiken omöjliggjort för riksdagen och folkets valda företrädare att faktiskt säga stopp och att det inte är så här som svenskt vapensamarbete med andra länder ska gå till, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.