Sverige första val när ensamma barn söker asyl

1:38 min

Sverige är det land i Europa där flest barn och ungdomar ensamma söker asyl. De två senaste åren är det exempelvis dubbelt så många som sökt asyl här som i Storbritannien. Det är de goda möjligheterna att få stanna som är orsaken, enligt Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

– Varför man väljer just Sverige, i valet mellan olika europeiska länder, det är väl egentligen för att här har du störst chans att få stanna och här har du bäst villkor under tiden du väntar på beslut, säger han.

– Vi är också väldigt noggranna med, att om du får ett avslag, för det finns ju barn som inte bedöms ha ett skyddsbehov, då kan man inte åka tillbaka utan att vi hittar föräldrarna eller släktingar eller något annat godtagbart mottagande, säger Mikael Ribbenvik.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige har ökat stadigt under flera år, från drygt 800 barn år 2006, till cirka 2 500 om året de två senaste åren.

Det visar en rapport från IGC som är ett internationellt organ där tjänstemän som arbetar med asylärenden och migration kan utbyta information.

De barn som kommer till Sverige är huvudsakligen från Somalia, Afghanistan och Irak. Att bara knappt 1 300 sökte sig till Storbritannien, och drygt 800 till exempelvis Norge och Belgien, kan kanske tyckas märkligt, med tanke på allt tal om att samordna migrationspolitiken inom EU.

Men gemensamma regler räcker inte, enligt Mikael Ribbenvik på Migrationsverket.

– Det är egentligen Genèvekonventionen som ligger till grund, ända tillbaka till 50-talet. Men det är fortfarande så att inom EU gör man olika tolkningar, både av Genèvekonventionen och de olika direktiv som görs på området, säger han.