Nya anstalter avlastar fulla häkten

För att råda bot på problemet med överfulla häkten öppnar Kriminalvårdsstyrelsen i vår två nya fängelser. De kallas väntanstalter för dömda som ännu inte fått plats i vanligt fängelse.

Idag sitter omkring 400 personer kvar i häkte, trots att de fått sin dom och borde vara i fängelse.

Det är ett av skälen till att de intagna måste bo två i varje cell och i alla upptänkliga utrymmen.

Den krissituationen som har gjort att chefen på Kronobergshäktet i Stockholm riskerar åtal för brott mot arbetsmiljölagen. Beslut om åtal väntas inom de närmaste veckorna.

Två nya anstalter öppnas
För att lösa problemen öppnar Kriminalvårdsstyrelsen nu två väntanstalter för dömda som väntar på fängelseplats.

Det ena fängelset ska ligga i Västervik och rymma omkring 100 personer. Det andra blir något mindre och ska ligga på västkusten, men var är inte klart ännu.

På väntanstalterna kan de intagna få ett bättre mottagande än i häktet.

Enligt Lars Bergman, chefsrådgivare på Kriminalvårdsstyrelsen, kan det här vara lösningen på problemet med överfulla häkten.

– Det betyder i alla fall att vi slipper att använda dåliga lösningar som till exempel polisarrester och dubbelbeläggning, som vi har i storstadshäktena, säger Lars Bergman.

Anstalterna i Västervik och på västkusten ska framför allt avlasta häktena i storstäderna.

Kortsiktig lösning
Det är en kortsiktig lösning i väntan på de 1 800 nya fängelseplatser, som planeras under de närmaste åren.

Jan Strand som är tillförordnad chef för Kronobergshäktet i Stockholm välkomnar beskedet. Men det är inte förrän i vår som väntanstalterna står klara. Han ser fortfarande ingen lösning på dagens akuta kris.

– I dagens läge lever vi från den ena minuten till den andra. Det här löser inte det mest akuta situation som vi lever i idag, men allting är välkommet, säger Jan Strand på Kronobergshäktet.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se