USA: Iran utvecklar vapensystem för kärnvapen

USA:s utrikesminister Colin Powell säger nu för första gången att det finns information som tyder på att Iran försöker utveckla vapensystem för kärnvapen.

Uttalandet kommer dagen efter att en iransk oppositionsgrupp uppgivit att landets regering anrikar uran för kärnvapen i en hemlig anläggning.

Colin Powells uttalande ger naturligtvis extra bränsle till den allt intensivare debatten om Irans eventuella ambitioner att utveckla kärnvapen.

Inga säkra bevis
Den avgående amerikanske utrikesminister säger att han sett information som tyder på att de arbetar aktivt med att tillverka ett vapensystem som ska användas för missiler med kärnvapenstridsspetsar.

Powell förklarar att det inte finns några säkra bevis för att Iran har utvecklat själva kärnvapnen än men att rapporterna om leveranssystemen överensstämmer med vad iranska oppositionsgrupper tidigare redovisat och han anser att det är uppgifter som alla länder nu måste ta på allvar.

Hans uttalande sägs vara första gången en amerikansk regeringsföreträdare officiellt förklarat att Iran är på väg att utveckla kärnvapenmissiler.

USA tvekar inofficiellt
Det är ytterligare ett tecken på den oro som finns i Bushregeringen om Teheranregimens ambitioner.

USA stödjer officiellt Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes försök att via avtal med Iran stoppa landets program för att anrika uran, något som behövs för kärnvapen.

Men inofficiellt finns en tveksamhet om det räcker och framför allt om det går att lita på en sådan överenskommelse.

Diskuterar med Iran nästa vecka
Samtidigt är Bushregeringen och inte minst Powell själv, medveten om att uppgifter om massförstörelsevapen som kommer från USA nu möts med större skepsis från omvärlden än tidigare eftersom uppgifterna som amerikanerna presenterade om Iraks vapenprogram före kriget visat sig vara felaktiga.

I nästa vecka ska Colin Powell och också företrädare för Iran delta i en internationell konferens i Egypten om hjälp till Irak men den amerikanske utrikesministern tror att han vid sidan av den de officiella mötet även kan komma att diskutera andra aktuella frågor med representanter för Teheranregeringen.

Anders Ask, New York
anders.ask@sr.se