Skandia Liv detroniserat

Försäkringsbolaget Skandia är inte längre störst i Sverige. Statitiken från Försäkringsförbundet visar att tätplatsen har gått förlorad i år..

Siffrorna och diagrammen från Försäkringsförbundet talar sitt tydliga språk om Skandias problem. Trots stora framgångar på marknaderna i utlandet, med en kraftig ökning i Storbritannien till exempel, så har skandalerna slagit hårt på hemmaplan.

Nyförsäljningen i Sverige av fondförsäkringar föll med 36 procent under tredje kvartalet, och det där har lett till att Skandia inte längre är marknadsetta på den svenska fondförsäkringsmarknaden.

Fallet är djupt, från en andel på nytecknade fondförsäkringar på 28,2 procent till 19,1 procent, mellan tredje kvartalet 2003 och 2004, och från 24,5 ner till 21,8 procent för traditionella livförsäkringar.

Banken SEB har gått förbi, från att har varit knappt hälften så stor för två år sedan, under 15 procent mot över 30 procent för Skandia, till dagens andel av nytecknade försäkringar på 20,9 procent mot Skandias 20,3 procent.

Skandias tidigare historiska styrka står sig dock ännu om man räknar med inflödet av premier till det gamla försäkringssparandet också. Men även där är tendensen nedåtgående.

Sparprogrammet som gäller nu innebär att 200 anställda får gå, och att hela omstruktureringsprogrammet kostar 350 miljoner kronor, varav 300 gäller den svenska verksamheten.