För stark euro riskerar Europas ekonomier

Euron fortsätter att förstärkas mot dollaren och nådde i dag en ny rekordnivå. I Europa befarar man nu att den starka euron kan försvaga den bräckliga ekonomiska återhämtningen.

Den amerikanska dollarn sjunker. Anledning - oroande höga underskott i både handelsbalans och statsbudget. En annan anledning till fallet är att den amerikanska administrationen med finansminister John Snow i spetsen, säger en sak, men gör något helt annat. Officiellt förespråkar John Snow en stark dollar, men inofficiellt välkomnar man försvagningen av den egna valutan.

För USA innebär det bättre exportmöjligheter och mindre import, för eurozonen motsatsen.

I Tyskland, vars ekonomoi idag är helt exportdriven, fruktar man att den starka euron på lång sikt ska dämpa den redan svaga tillväxten. Det försvårar i sin tur för regeringen att komma åt arbetslösheten, snart 5 miljoner människor, och ett budgetsunderskottet som är större än vad som är tillåtet inom eurosamarbetet. Och samma resonemang gäller även länder som Frankrike och Italien som har liknande problem: Underskott, hög arbetslöshet och svag tillväxt.

Irritationen i Europa är alltså påtaglig och chefen för den europeiska centralbanken Jean-Claude Trichet talar om en brutal förstärkning av euron.

Med start i morgon kväll kommer företrädare för världens ledande ekonomier att träffas i Berlin. Bakom stängda dörrar i diskussionsklubben G20 hoppas den tyske finansministern att Europa, USA och Japan ska hitta en gemensam lösning. Få tror att de lyckas.

Den amerikanska administrationen har nog med att hålla uppe den egna tillväxten, europeerna får klara sig själva, lyder en kommentar inför mötet.

Kristian Åström Berlin