Nya regler för anmälan av självmord

Socialstyrelsen kommer att skärpa reglerna så att vårdpersonal alltid ska anmäla till Socialstyrelsen när en patient begår självmord.

De nya reglerna, enligt Lex Maria, kommer att börja gälla från och med den förste mars.

Bakgrunden är att flera patienter tar sitt eget liv, trots att de är inskrivna på en psykiatrisk klinik.

– Jag tycker det är väldigt tragiskt och tycker det är vår skyldighet att ta in så mycket information att det här kan förhindras, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Socialstyrelsen håller just nu på att skriva om de två år gamla reglerna i Lex Maria där vårdpersonal är skyldig att anmäla allvarliga händelser inom vården.

Anmäler bara fel
Den skyldigheten gäller idag inte för självmord som skett när patienter varit inskrivna på psykiatriska kliniker.

Istället görs bara anmälningar till Socialstyrelsen om sjukhusledningen själv kommer fram till att något fel begåtts när patienten vårdats. Detta vill alltså Socialstyrelsen ändra på.

De nya reglerna att självmord alltid ska anmälas kommer att gälla från och med den första mars nästa år. Men någon riktig förklaring till varför det här inte sker idag, det har inte chefen för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

– Det är alltid svårt att säga varför vi inte uppmärksammat ett problem tidigare. Vi identifierade problemet 2000 som ett problem, säger Catarina Andersson Forsman.

48 tog livet av sig inom psykvården
Enligt Socialstyrelsen begick 48 patienter självmord när de var inskrivna på en psykiatrisk klinik åren 2001, 2002 och 2003, det handlar om 39 män och 9 kvinnor.

Ungefär hälften av dem tog sitt liv när de fanns inne på kliniken. De andra självmorden inträffade när patienterna kanske var på en permission eller när de avvikit från sjukhuset.

Margit Ferm är ordförande för anhörigföreningen, Spesm som arbetar för att stödja och hjälpa anhöriga till någon som begått självmord.

– Det är för många. Människor som är nära att ta sitt liv ska få den vård som behövs för att man ska tycka det finns en mening för att fortsätta leva. Att ett självmord sker under en vårdperiod är för många helt omöjligt att förstå, säger hon.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se