Bistånd till palestinskt val bromsas

USA:s regering backar om erbjudandet till palestinierna om 20 miljoner dollar i bistånd inför det palestinska valet i januari. Kritiker i kongressen kräver samråd med Vita Huset innan löften ges.

Tanken var att den avgående utrikesministern Colin Powell skulle ge besked om biståndspaketet när han möter palestinska ledare nästa vecka.

Sedan den mäktige republikanske majoritetsledaren i kongressens representanthus, Tom DeLay, kommit med invändningar, har amerikanska UD och Vita Huset meddelat att inget definitivt beslut har fattats om biståndet. Det ska ske ett samråd med kongressen först.

Tom DeLay är en uttalad anhängare av Israel och kritisk till den palestinska myndigheten.