Löfte om fredsavtal från Sudans regering

Uppdaterad 16:45
Sudans regering har på fredagen gett FN:s säkerhetsråd ett löfte om att sluta ett avtal om fred med rebellerna i södra Sudan före årsskiftet. Därmed blir det ett slut på det över 20 år långa inbördeskriget i området.

Nu är det upp till parterna att visa världen att de kan hålla sitt ord, förklarade amerikanen John Danforth, som är ordförande för FN:s säkerhetsråd. Det var han som tog initiativet till att säkerhetsrådet för första gången på 14 år, samlades utanför New York. Nu samlades det i Nairobi i Kenya, för att få till stånd en fred i Sudan.

Det är bara andra gången som FN-rådet samlas i Afrika och det var för att markera vikten av och sätta press på parterna i konflikten i Sudan.

Ett fredsavtal har varit under förhandling i tre år och ett nästan färdigt avtal har legat klart ett halvår, men utan att parterna har kunnat sätta pennan till.

Darfur fick uppmärksamheten
Under tiden blossade konflikten upp i Darfur i västra Sudan och all världens uppmärksamhet riktades mot den. I östra Sudan är nu en ny konflikt under uppsegling.

– Därför är det så viktigt att ett fredsavtal mellan regeringen i Sudan och rebellerna i söder blir klart, så att det kan tjäna som föredöme för Darfur, och dämpa andra konflikter, förklarade FN:s generalsekreterare Kofi Annan i Nairobi.

Inbördeskriget i Sudan har samma bottnar som i Darfur, den svarta södern mot den arabiska norra delen, och däremellan oljan som är Sudans rikedom.

Oenighet om FN:s roll
Fredsavtalet som i stort sett är klart, går ut på att södra Sudan blir självstyrande under sex år, därefter skall en folkomröstning ske. Oljerikedomarna skall delas lika och alla soldater ingå i en gemensam armé.

Det som har hindrat undertecknandet är att regeringen vill att en FN-styrkas framtida roll enbart skall vara övervakande, medan rebellerna vill ge FN mandat att ingripa i eventuella stridigheter. Det råder också oenighet om vilka rebellsoldater som skall räknas som soldater och var dessa skall placeras.

Som så många gånger förr så ser detta bra ut på papperet, men FN har blivit besviket förr över Sudan.

Beslutade om en resolution
FN:s säkerhetsråd beslutade också enhälligt om en resolution, som utlovade hjälp till Sudan efter en fred och som uttryckte djup oro över vad som pågick i Darfur i västra Sudan. Parterna där manades att följa fredsexemplet mellan norr och söder.

Det är en vag resolution, formulerad så för att få alla, även Kina att skriva på. Men den får redan kritik från hjälporganisationer i Darfur, som lika urvattnad och tandlös som FN:s två tidigare resolutioner.

”En ström av tomma ord från New York till Nairobi medan mördandet och svälten fortgår i Darfur”, sa en hjälporganisation besviket.

Kräver resultat
Men FN:s säkerhetsråd försvarar sig med att medlemmarna inte reste till Nairobi för en ceremoni och ett fototillfälle, utan för att visa Sudan att världen nu krävde resultat.

Nyårsafton får bli facit för Sudans parter och deras vilja att hålla sitt löfte.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se