Antibiotika hjälper hiv-smittade barn

Nu ställs förhoppningar om att antibiotika ska kunna förlänga livet på hiv-smittade barn. En studie som gjordes på barn i Zambia visar att barnen kan överleva så länge att de kan få effektiv behandling mot själva hiv-infektionen.

Hivsmittade barn i Afrika är en patientgrupp som har svårt att hävda sig. Deras unga liv tar slut innan dyr medicin från västerlandet når till deras fattiga länder.

När de så kallade bromsmedicinerna väl kommer fram så är det inte säkert att barnen är den patientgrupp som står först på tur.

Men en studie som publiceras i den engelska medicinska tidskriften The Lancet tänder nu ett litet hopp.

Håller borta bakterieinfektioner
En särskild sorts antibiotika, som i västvärlden används mot en mycket speciell form av lunginflammation som är typisk för aidssjuka, visade sig ha god förebyggande effekt när det gäller att hålla små bakterieinfektioner borta, när den på försök gavs åt aidssjuka barn i Zambia.

När 43 procent av barnen i studien blev bättre ansågs effekten vara så god att studien avbröts för att i stället fler än bara testgruppen skulle behandlas.

Männen kan ta för sig först
Det är alltså inte något undermedel som botar själva hiv-infektionen utan ett sätt att hålla undan alla de följdsjukdomar som drabbar den vars immunförsvar försvagas allt mer.

Hoppet är att barnen ska leva tillräckligt länge för att det ska gå att behandla själva hiv-infektionen, säger Lars Olof Kallings, FN:s särskilda sändebud för hiv-frågor i Östeuropa och Centralasien.

– Det allra viktigaste är ju att barnen får bromsmedicinen men det kommer att ta tid och alla barn kommer inte att få det på grund av brist på läkemedel, infrastruktur och hälso- och sjukvård. Problemet är om barnen kommer få bromsmediciner i första hand eller kommer de vuxna och särskilt männen, ta för sig först.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se