Kursfall för Astra Zeneca efter ny kritik

Aktiekursen för Astra Zeneca föll kraftig efter att en representant för den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, sagt att det krävs en närmare granskning av bolagets kolesterolhämmare Crestor. För andra gången på kort tid får Astra Zeneca kritik från myndigheten. Bolagets informationschef Staffan Ternby tillbakavisar dock det hela.

– Det som har hänt är att en representant för FDA har uttalat sig i väldigt svepande ordalag kring fem olika läkemedel som han anser behöver granskas närmare när det gäller effekt och säkerhet. Vi kan bara konstatera att de svepande uttalanden som han har gjort har ingen medicinsk faktabakgrund, säger Staffan Ternby på Astra Zeneca.

Nyligen hamnade Astra Zenecas läkemedel Exanta i fokus när Food and Drug Administration, FDA, motsvarande Läkemedelsverket, inte godkände det för försäljning i USA, trots att det har godkänts på ett stort antal andra marknader.

Medicinen på marknaden i två år
Nu gäller kritiken Crestor, som funnits på marknaden i snart två år och som säljs i stora volymer till tre miljoner patienter i 65 länder.

På Astra Zeneca är förvåningen stor idag eftersom det finns klara besked om att säkerhetsprofilen på Crestor inte skiljer sig från andra. Det handlar om spekulativa uttalanden från enskilda ledamöter i FDA, enligt bolaget.

FDA i fokus
I USA är det FDA som har hamnat i fokus för kritiken efter att två stora produkter fått dras tillbaka av patientsäkerhetsskäl, trots att de här läkemedlen tidigare godkänts av FDA. Det gäller läkemedlen Vioxx och Resulin.

– Det är ju patientorganisationer och media i USA som kritiserar FDA. När de då har godkänt produkter som har använts i så stor utsträckning som det har varit aktuellt med tidigare så är det klart att det riktas kritik mot att FDA har godkänt de läkemedlen en gång, säger Staffan Ternby.

Har kritiken mot FDA lett till att man har blivit skarpare i tillsynen?

– Enligt vår uppfattning har man hela tiden varit skarp vid tillsynen men eftersom man har fått kritik nu så är man mån om at visa att man verkligen tar säkerheten på största allvar.

Har man höjt ribban lite grann?

– Ja, eller att man i alla fall vill ge sken av att man har höjt ribban och påpekar hur hög den är, säger Astra Zenecas informationschef Staffan Ternby.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se