Ekots direktrapport från Breivik-rättegången 20/4

DAG 5 | I dag fortsätter rättegången mot Anders Behring Breivik som har erkänt att han dödade 77 personer den 22 juli 2011. Ekot direktrapporterar.

MarcusEkot: Femte rättegångsdagen vid #Oslo tingsrätt, väntas bli tuff. Parter, åklagare och talespersoner för stödgrupperna förvarnar.

08:23, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Åklagare Svein Holden fick frågan i går om de kommer att försöka på något sätt dämpa förhören om Utöya. Undvika grymma detaljer.

08:26, 20 april 2012

MarcusEkot: Detta är en grym sak, och då måste grymma detaljer fram, löd svaret från åklagaren. #Oslo #Rättegång

08:28, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

I dag väntas den åtalade alltså få svara på frågor kring händelserna på Utöya i rätten men först ska hans försvarsadvokater ta upp tråden från i går och fråga ut den åtalade kring hans förberedelser. Klockan 9.00 startar dagens förhandlingar.

08:47, 20 april 2012

MarcusEkot: Åklagare på plats i #Oslo tingsrätt. Advokaterna väntas inleda med följdfrågor på gårdagens förhör av #Breivik. Sedan nya förhör om Utöya.

08:55, 20 april 2012

<

janne: Lycka till idag. Tack för ert arbete! med vänlig hälsning

Hanna Birath:

Hej Janne! Tack för det!

08:59, 20 april 2012

Hanna Birath: Nu är den åtalade på plats i rättssalen. Inte heller i dag verkar han göra någon hälsning.

09:00, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Domarna är på plats och precis som tidigare dagar är det inte tillåtet att sända ut förhören med Breivik i ljud eller bild.

09:00, 20 april 2012

JennySR: Dag 5 i Oslo Tingsrätt. Domaren upplyser dom anhöriga om att det är tillåtet att lämna salen även när det inte är paus. #Breivik #Ekot

09:02, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Domare Arntzen nämner om att det är tillåtet för åhörarna att lämna salen även när det inte är paus.

09:03, 20 april 2012

MarcusEkot: Advokaterna frågar #Breivik om han förstår att det är tufft för anhöriga att höra honom berätta om attentaten #22juli

09:03, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik berättar att han har tränat på att stänga av sina känslor för att kunna genomföra terrorattackerna. #Ekot

09:04, 20 april 2012

Hanna Birath: Försvarsadvokat Bæra inleder utfrågningen av den åtalade. Hon tilltalar honom med förnamn och frågar vad han tänker om att det för många var krävande att lyssna på beskrivningarna av hur 22 juli-attentaten planerades.

09:05, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Pennan som pendlar mellan #Breiviks fingrar nu ska enligt tidningsuppgift vara konstruerad att inte kunna användas som ett vapen.

09:06, 20 april 2012

JennySR: Journalister är ett stort hot anser #Breivik. Igår sa han att alla journalister är lovliga mål. Planerade först attack på journalister #Ekot

09:06, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade svarar att det handlar om grymma handlingar.

09:06, 20 april 2012

MarcusEkot: RT @JennySR: Journalister är ett stort hot anser #Breivik. Igår sa han att alla journalister är lovliga mål. Planerade först attack på journalister #Ekot

09:08, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Den åtalade pratar om sin syn på muslimer. Han menar att myndigheterna skydder muslimer som begår brott mot norrmän.

09:10, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokaten frågar den åtalade om han upplever sig själv som rasist.

09:11, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade svarar att han uppfattar sig själv som anti-rasist.

09:12, 20 april 2012

Hanna Birath:

Advokaten frågar den åtalade om hans kritik mot det norska skolsystemet. Den åtalade säger att skolan i Norge fungerar som ett indoktrineringsläger där man har bestämt att nationalism är ont.

09:16, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Får frågan om han uppfattar sig som rasist. Är anti-rasist. Bär hat mot det europeiska som påverkas av kulturmarxismen, säger #Breivik.

09:17, 20 april 2012

Hanna Birath: Han säger att eleverna lär sig att förakta sina förfäder.

09:18, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han trodde på demokratin fram till 2002. Han trodde att det var möjligt att förändra norsk och europeisk politik genom politiskt arbete.

09:21, 20 april 2012

Hanna Birath:

Den åtalade säger att han lärde sig att kulturkonservativa och nationalister inte tillåts yttrandefrihet och inte släpps fram i tidningar och tv.

09:22, 20 april 2012

<

JennySR: I rättssalen skakar anhöriga på huvudet åt #Breivik när han berättar om sin syn på media och åsiktscensur. #Ekot

09:24, 20 april 2012

Hanna Birath: Han fortsätter prata om hur norska medier har censurerat uppgifter om det han kallar "muslimska uppror" i Frankrike.

09:25, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att om Fremskrittspartiet hade vunnit det norska valet ville han inte genomföra någon våldsaktion.

09:27, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att om medierna hade följt reglerna för en gångs skull så hade han inte genomfört något angrepp.

09:28, 20 april 2012

<

MarcusEkot: #Breivik berättar om hur han saknar tilltro till medier. Journalister undviker medvetet att ta upp problem knutna till islam, säger han.

09:28, 20 april 2012

Hanna Birath: Domaren bryter in och säger att rätten har förstått poängen med den åtalades resonemang kring medierna och ber advokaten gå vidare i utfrågningen.

09:29, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Advokaten frågar vad en åtalade lägger i begreppet demokrati.

09:29, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att folkstyre inte kan fungera utan fri press.

09:30, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik säger att han talar tekniskt och avhumaniserat om känsliga detaljer för att distansera sig. #Ekot

09:30, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att det inte råder yttrandefrihet i Norge.

09:30, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik har tränat på att stänga av sina känslor sedan 2006. #Ekot

09:31, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokaten återvänder till gårdagen och frågar varför den åtalade uttrycker sig så tekniskt.

09:31, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Den åtalade säger att det är en skyddsmekanism och att man måste bearbeta sin psyke för att kunna genomföra en barbarisk aktion.

09:32, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokaten ber den åtalade nämna någon händelse som gjort känslomässigt intryck på honom.

09:33, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han var normal fram till 2006.

09:34, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han har sagt till sin psykiatriker att han känner större kärlek till sin etniska grupp och sitt land än till sig själv.

09:35, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Domaren avbryter och säger att den åtalade inte svarar på frågan.

09:36, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokaten frågar återigen om den åtalade har känt sorg och hänvisar till en specifik begravning hon vill att han ska prata om.

09:38, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att det finns många vittnen som kan bekräfta att han är en väldigt sympatisk person.

09:39, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han grät när hans bästa vän begravdes.

09:39, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Advokaten frågar den åtalade om han är en social person.

09:39, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han började isolera sig från 2006.

09:40, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Advokaten frågar om någon försökte ta kontakt med honom efter 2006.

09:40, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han hade brutit med sina vänner.

09:41, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Försvarsadvokat Lippestad tar över utfrågningen av den åtalade.

09:42, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad frågar den åtalade om det finns något land i världen som han ser som föregångsland.

09:45, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade nämner Sydkorea och Japan som "mönsterstater". De har, enligt den åtalade, tagit avstånd från marxismen.

09:46, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad frågar om yttrandefriheten i dessa länder.

09:46, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att alla länder har en statsideologi, även dessa länder.

09:46, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokaten nämner att det åtalade har sagt att han har studerat i 15 000 timmar.

09:47, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Han frågar hur den åtalade skaffade sig kunskap om hur bomben skulle tillverkas.

09:48, 20 april 2012

Kenta: Den åtalade sägar att han var normal till 2006. Är inte det ett besynnerligt svar när han är ute efter att bedömas vara tillräknelig?

Hanna Birath: Hej Kenta! Den åtalade verkar ju mena att han medvetet har "avhumaniserat" sig genom bland annat meditation. En tolkning av det skulle ju kunna vara att han inte anser sig vara sjuk utan att han själv har kontroll över sitt beteende.

09:51, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade berättar om efterforskningar han gjorde för att ta reda hur man hanterade explosiva ämnen.

09:52, 20 april 2012

JennySR: #Breivik experimenterade själv fram hur han skulle göra bomben eftersom dom anvisningar han fann på nätet inte fungerade. #Ekot

09:53, 20 april 2012

<

Kalle: Jag tycker han börjar verka mer och mer förvirrad i sina svar. Hur ser du på det? Är det på tal bland "experter" på plats att så är fallet?

Hanna Birath: Hej Kalle! Vågar inte göra någon värdering av den åtalades uppträdande. NRK hade med en rättspsykiatrisk expert under morgonen som menade att det är fullkomligt osannolikt att den åtalade skulle kunna "stänga av" sina känslor med meditation men jag gissar att det blir mer analyser av den typen när sinnesundersökningarna tas upp i rätten.

09:54, 20 april 2012

Hanna Birath:

Advokat Lippestad fortsätter fråga ut den åtalade om hans kunskaper kring bombtillverkning och hans kemistudier.

09:55, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade nämner Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh.

09:56, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att det var svårt att hitta information och att han använde Google translate för att översätta information om bombtillverkning på franska, tyska och engelska.

09:58, 20 april 2012

<

JennySR: Försvaret lägger stor vikt vid att visa hur mycket tid/kunskap #Breivik har lagt på att förbereda terrorattackerna. #Ekot

09:59, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad frågar den åtalade om han visste hur stor skada bomben han körde in till Oslo skulle göra.

10:02, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att det är omöjligt att beräkna exakt.

10:02, 20 april 2012

Hanna Birath:

Under rättegången har NRK i uppgift att göra videoupptagningar som ska sparas i det norska riksarkivet. Enligt NRK blir dessa tillgängliga för allmänheten om ett år.

10:04, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Hade direktsamtal #Ekot 10 om förhöret. Samtal via telefon. Sändaren fick beklaga det något dåliga ljudet. Saknar teknikern som åkte i går.

10:05, 20 april 2012

MarcusEkot: Efter att advokaterna frågat om #Breiviks syn på demokrati och om han är rasist, fortsätter frågor om detaljer runt bomb och förberedelser.

10:10, 20 april 2012

<

mn: Varför direktsänder inte någon av SR:s radiokanaler det viktigaste? Såsom presskonferenser eller vid de tillfällen som mediabevakning faktiskt är tillåtet inne i rättsalen?

Hanna Birath: Hej MN! Vår webbkanal Alltid Nyheter sänder till exempel den presskonferens som hålls varje dag efter att rättegången har avslutats. Det brukar vara cirka 30 minuter efter att rättegången slutar. Lyssna på Alltid Nyheter här. Du kan också följa NRK:s ljud- och videosändningar via https://sverigesradio.se/nyheter/. NRK sänder från rättssalen när det tillåts.

10:11, 20 april 2012

Hanna Birath:

Advokat Lippestad frågar den åtalade om hur han fick kunskaper om politikerna på Utöya.

10:12, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han gick in på AUF:s hemsida.

10:13, 20 april 2012

Hanna Birath:

Han säger också att han övervakade färjan ut till Utöya.

10:14, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Ett av advokaternas mål är att visa på #Breiviks medvetenhet och att han är mentalt frisk och tillräknelig, som han själv menar.

10:14, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade pratar om att militanta nationalister ser polisen som sina bröder och att att en konfrontation med polisen därför skulle undvikas.

10:15, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Lippestad frågar den åtalade om han provsprängde bomben.

10:16, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade berättar om hur han provsprängde bomben några kilometer från den gård han använde.

10:18, 20 april 2012

<

MarcusEkot: @gotiskaklubben Kräver ett längre svar jag inte mäktar med i rättsalen just nu.

10:19, 20 april 2012

Hanna Birath: Den provspräningen ska inte ha fungerat, enligt den åtalade.

10:19, 20 april 2012

<

Danielos: Den åklagade har erkänt att han dödat 77 människor. Är det inte en ganska hopplös uppgift att försvara Breivik? Vad är egentligen det "bästa" försvaret kan hoppas på?

Hanna Birath: Hej Danielos! Den åtalade har ju själv uttryckt att han vill bli bedömd som frisk, så man kan väl utgår från att det är försvarets huvudsakliga uppgift att hjälpa honom uppnå det. Se också följande kommentar från Ekots Marcus Eriksson som finns på plats i Oslo.

MarcusEkot
Ett av advokaternas mål är att visa på #Breiviks medvetenhet och att han är mentalt frisk och tillräknelig, som han själv menar.

10:21, 20 april 2012

Hanna Birath:

Advokat Lippestad frågar om den åtalade har inspirerats av andra terrordåd när det gäller valet av mål.

10:22, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade nämner attentaten i USA den 11 september 2001.

10:23, 20 april 2012

Hanna Birath: Rätten tar paus och fortsätter 10.40.

10:23, 20 april 2012

<

Micael Grenholm: Hur har 22 juli påverkat Fremskrittspartiet? Gör de som SD och säger att det inte finns något samband eller har de bett om någon slags ursäkt? Använder Arbeiderpartiet detta som politiskt argument mot Fremskritt?

Hanna Birath: Hej Micael! I följande artikel kan du läsa mer om Fremskrittspartiets reaktion gentemot den åtalade.

10:40, 20 april 2012

Hanna Birath:

Då är den åtalade tillbaka i rättssalen.

10:41, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Precis som han har gjort tidigare byter han några ord med sin försvare på väg till sin plats.

10:42, 20 april 2012

Hanna Birath: Advokat Lippestad ska nu fortsätta utfrågningen av den åtalade.

10:44, 20 april 2012

<

JennySR: Tidsschemat verkar inte hålla, fortfarande advokaterna som frågar nu efter pausen. Utöya senare idag. #Breivik #Ekot

10:44, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad frågar den åtalade på vilket sätt han har studerat al-Qaidas aktioner.

10:45, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han har hittat information på nätet.

10:46, 20 april 2012

Hanna Birath:

Försvarsadvokaten frågar sin klient om hur mycket tid han har lagt ner.

10:48, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att det finns många serier och krigsfilmer man kan lära sig saker av.

10:49, 20 april 2012

MarcusEkot: 2006-2011 studerar #Breivik även Al Qaidias aktioner, säger han. Dokumentärer och flygblad t ex. Säger att de ofta använder dubbel-angrepp.

10:50, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Han säger att han har lagt ner hundratals timmar på förberedelser.

10:51, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad ber åklagaren nämna en svaghet och en styrka hos organisationerna han har studerat.

10:51, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att svagheten med ETA är att organisationen fruktar döden. Fördelen med al-Qaida är att glorifierar martyrskapet.

10:52, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att underrättelseorganisationerna är så duktiga att det är svårt att bygga upp en kamporganisation även med bara några få medlemmar.

10:58, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Lippestad ber den åtalade berätta hur han kan veta hur den norska säkerhetstjänsten PST arbetar.

10:59, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade nämner studier av diverse forum, polisserier och populärkultur.

11:00, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade berättar om olika åtgärder han vidtog för att undvika att bli upptäckt av säkerhetstjänsten.

11:05, 20 april 2012

Hanna Birath:

Advokaten går över till att fråga om dagarna före 22 juli.

11:07, 20 april 2012

<

MarcusEkot: #Breivik talar om hur han försökt undvika upptäckt av norsk säkerhetstjänst med dolda ip-nummer. Igen fråga om hans medvetenhet i fokus.

11:07, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han var tvungen att ändra sina planer 20-30 gånger på grund av problem som uppstod.

11:07, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Lippestad frågar om hur den åtalade tänkte när han hörde radionyheterna om dådet i Oslo på väg till Utöya.

11:09, 20 april 2012

MarcusEkot: RT @NRKno: Dette er de oftest stilte spørsmålene om Breivik-rettssaken – og våre svar. http://t.co/xfBghgEu

11:09, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han ansåg aktionen som misslyckad eftersom hela byggnaden inte hade rasat. Därför bestämde han sig för att genomföra även andra delen av aktionen, Utöya.

11:10, 20 april 2012

Hanna Birath:

Försvarsadvokaten ber sin klient berätta om sitt förhållande till sin mor.

11:11, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han alltid har haft en bra relation till sin mamma och resten av familjen.

11:11, 20 april 2012

Hanna Birath: Han säger att hans far inte ville ha någon kontakt med sina barn men att han hade en styvfar.

11:12, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Den åtalade pratar om sitt sociala umgänge med vänner.

11:14, 20 april 2012

Hanna Birath:

Han berättar att några av vännerna har han känt sedan 11-årsåldern.

11:15, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han har haft regelbunden kontakt med sin syster.

11:16, 20 april 2012

Hanna Birath: Lippestad frågar om det "hårda festande" den åtalade tidigare har berättar om.

11:17, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han började gå ut när han var 16,17,18 men att han festade mindre efter 2006.

11:17, 20 april 2012

Hanna Birath:

Lippestad avslutar sin utfrågning och målsägarbiträdena tar över.

11:18, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Målsägarbiträde Larsen frågar om den åtalade har funderat över åhörarna i salen.

11:19, 20 april 2012

MarcusEkot: Målsägandebiträde frågar #Breivik om hur han tänker kring vad han orsakat även för tusentals direkt berörda. Spänd känsla i salen.

11:19, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han inte kan förstå det han har gjort, att det är hemskt.

11:20, 20 april 2012

Hanna Birath:

Målsägarbiträde Larsen frågar vad den åtalade lägger in i begreppet demokrati.

11:21, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att empati är att sätta sig in i andra situation. Målsägarbiträdet frågar om han kan göra det och om han kan göra det nu.

11:22, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han inte vill, att han i så fall kommer att bryta ihop mentalt.

11:22, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Omöjligt att försöka begripa den ödeläggelse jag skapat, säger #Breivik. "Hade inte kunnat sitta här om jag inte distanserat mig själv"

11:23, 20 april 2012

JennySR: Det handlar mkt om #Breivik s förmåga att visa känlsor - eller välj att visa känslor. Vill inte sätta sig in i dom berördas situation. #Ekot

11:23, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Målsägarbiträdet säger att flera personer i salen bröt ihop igår och frågar den åtalade om det är ett problem om han bryter ihop.

11:23, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade vill inte svara.

11:24, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade: 22 juli handlar inte om de anhöriga, jag har helt enkelt andra intressen.

11:24, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade pratar om könsroller och att det är normalt att män inte visar känslor.

11:25, 20 april 2012

<

JennySR: I rättssalen finns det anhöriga som varit här varenda dag, andra är här för första gången för att lyssna på Utöyagenomgången #Breivik #Ekot

11:26, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att västeuropeiska män är feminima och visar känslor. Han säger att han förespråkar ett ideal där män inte visar känslor.

11:26, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Larsen påpekar att han grät då hans egen film visades i rätten.

11:26, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han var oförberedd på filmen.

11:27, 20 april 2012

<

MarcusEkot: RT @JennySR: I rättssalen finns det anhöriga som varit här varenda dag, andra är här för första gången för att lyssna på Utöyagenomgången #Breivik #Ekot

11:27, 20 april 2012

Hanna Birath:

Larsen frågar den åtalade om han ser skillnad på "vi" och "jag", hon frågar honom varför han säger "vi".

11:28, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han pratar för flera militanta nationalister och att han inte lider av identitetsförvirring.

11:29, 20 april 2012

Hanna Birath: Larsen frågar om den åtalade kan läsa andras tankar.

11:29, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att det där kommer från "Asbjørnsen och Moe" och syftar på rättspsykiatrikerna Husby och Sörheim. Domaren bryter in och uppmanar den åtalade att använda rätt namn.

11:31, 20 april 2012

MarcusEkot: Målsägarbiträdet håller en tydlig ton och Breivik rättar till slipsknuten innan han svarar närmare om sprängningen i #Oslo

11:31, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att det han sagt är att han är bra på att läsa andra. Han säger att han är tillräknelig.

11:32, 20 april 2012

JennySR: Pratade nyss med AUF:are som jag mötte 23/7. Fick veta idag att han aldrig hittade flickvännen han letade efter då. #Breivik #Ekot

11:32, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Larsen frågar den åtalade om varför personerna i regeringskvartern var tvunga att dö.

11:34, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade hänvisar till manifestet där han har skrivit att oskyldiga kan komma att dö.

11:35, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Larsen frågar den åtalade om uppmärksamheten kring explosionen i Oslo inte räckte, om han var tvungen att fortsätta till Utöya.

11:36, 20 april 2012

MarcusEkot: #Breivik upprepar att när han hört på bilradion den 22 juli att regeringsbyggnaden inte rasat, tog han beslutet att fortsätta till Utöya.

11:37, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade svarar att det inte handlar om att han skulle ha uppmärksamhet.

11:37, 20 april 2012

Hanna Birath:

Larsen frågar den åtalade om de två andra Knights Templar-cellerna han har pratat om stöder honom.

11:37, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att han inte vet.

11:38, 20 april 2012

Hanna Birath:

Larsen frågar om han inte kunde få hjälp från nätverket. Han svarar att han inte vill ta den chansen.

11:40, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Larsen frågar den åtalade om han har haft kontakt med English Defence League.

11:41, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade nekar till någon sådan kontakt.

11:41, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Larsen frågar vad den åtalade lägger i ordet "feg".

11:42, 20 april 2012

Hanna Birath: Larsen fortsätter med att säga att många anser angreppen i Oslo och på Utöya vara fega och frågar den åtalade vad han tycker om det.

11:43, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Den åtalade säger att om han inte skulle vara feg hade han fått ringa till den norska militären och bjuda in till duell.

11:44, 20 april 2012

Hanna Birath: Hans enda alternativ var att överraska, säger den åtalade.

11:44, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Målsägarbiträde Hallgren tar upp den åtalades medlemskap i frimurarorden.

11:45, 20 april 2012

Hanna Birath:

Den åtalade säger att han har lärt sig mycket av frimurarna.

11:46, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Målsägarbiträdet nämner att katolska kyrkan inte erkänner självmord men att den åtalade har pratat om att han såg attentaten som en självmordsaktion.

11:47, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade hänvisar till att bibeln rättfärdigar självförsvar.

11:47, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Nu får målsägarbiträde Elgesem ordet.

11:48, 20 april 2012

Hanna Birath: Elgesem representerar AUF och Arbeiderpartiet under rättegången.

11:49, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Elgesem ber den åtalade om exempel på när han har upplevt censur.

11:52, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att det för hans egen del mest rörde sig om självcensur.

11:53, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Elgesem frågar varför den åtalade "klumpar ihop" journalister som en grupp men skiljer ut Arbeiderpartiet ur gruppen politiker.

11:55, 20 april 2012

Hanna Birath: Den åtalade säger att han inte inkluderar sportjournalister.

11:56, 20 april 2012

<

Hanna Birath:

Den åtalade säger att om hans plan hade lyckats hade alla på Utöya dött och det hade inte längre funnits något AUF.

11:58, 20 april 2012

Hanna Birath: Elgesem frågar om den åtalade trodde att AUF skulle försvinna som organisation. Nej, absolut inte, säger den åtalade.

11:59, 20 april 2012

<

Hanna Birath: Domaren bryter för lunchpaus.

12:01, 20 april 2012

Nyfiken: Har man bemött Breiviks påståenden t.ex. om att norrmänn kommer att vara en minoritet i Oslo om några tiotals år om nuvarande utveckling/invandringspolitik fortsätter? Stämmer Breiviks påstående? Han tog upp saken både muntligt i sitt anförande och i sitt manifest: "Oslo will have a non-Western majority in a few decades, if the current trends continue. There are now several researchers who predict that in Norway, Sweden and Denmark, the native population and their descendants will become a minority in their own country within this century.". Det vore bra om man bemötte Breivik med konkreta siffror/data tycker jag.

Hanna Birath: Hej Nyfiken! Sveriges Radio har i flera sändningar låtit olika personer kommentera det som har framkommit under rättegången. Daniel Poohl från Expo har till exempel varit med i både P4 Extra och Studio ett.

12:03, 20 april 2012

Nyfiken: Var kan jag höra/läsa en utförlig, ordagrann redovisning av Breiviks förklaring från början av rättegången? Jag tycker det vore av högsta allmänintresse att ta del av Breiviks egna förklaring till varför han gjorde detta ofattbara massmord.

Hanna Birath: Hej igen Nyfiken! Om du vill ha ett ordagrannt referat så finns NRK:s här.

12:04, 20 april 2012

Kenta: Jag ser bara en sak framför mig och det är bara en tidsfråga innan han själv bryter samman i rätten. Han "mals" så sakteliga ned av åklagarsidan. Han har nog "tur" (om man kan uttrycka sig så) att rättegången gör uppehåll över helgen, för det gör den väl?

Hanna Birath: Hej Kenta! Ja, rättegången gör uppehåll över helgen och fortsätter 9.00 på måndag morgon.

12:05, 20 april 2012

MarcusEkot: Den här rättegången går rakt in i magen på något vis. #Oslo

12:25, 20 april 2012

MarcusEkot: @Kontrabandfilm Planen är tio veckor, med väntad dom kring årsdagen 22 juli, men det talas redan om att det kan bli elva veckor. Å tack!

12:33, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Nu tar rättens ledamöter plats i salen igen.

12:58, 20 april 2012

Anders: Fråga till Kenta: Är detta syftett med rättegången, att "mala ner honom"? Trodde det var att reda ut straffansvar och sedan döma honom. "Mala ner" och förnedra var sovjetiska domstolar experter på. Hoppas inte att det är något som sprids till våra demokratier.

Hanna Birath:

13:00, 20 april 2012

Boel Holm: Målsägarbiträde Frode Elgesem tar upp tråden igen. Han frågar vad den åtalade gjort för andra försök att lösa konflikten han menar att Norge befinner sig i innan han tog till våld.

13:04, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att han försökt med alla medel som stått till buds, engagerat sig politiskt, skrivit essäer och debattinlägg.

13:05, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Elgesem frågar om manifestationen och kategoriseringen av förrädare.

13:06, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att han gjorde överväganden utifrån manifestet när han utsåg sina mål.

13:07, 20 april 2012

<

Boel Holm: Hans primära mål var en konferens för journalister, det andra var Arbeiderpariets. Då de var omöjlig att slå till mot valde han AUF:s läger.

13:09, 20 april 2012

Boel Holm: Elgesem visar ett märke som finns i boken. Den åtalade svarar att det är en så kallad "moral badge" som används av soldater i Afghanistan.

13:10, 20 april 2012

<

Boel Holm: Elgen frågar var han fått märket.

13:10, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att han gett den till sig själv.

13:12, 20 april 2012

<

Boel Holm: Elgesem pressar honom och den åtalade säger att det är ett mandat alla revolutionärer ger sig själv när de väljer att handla.

13:12, 20 april 2012

Frågetecken: på svar till Nyfiken kl 12.03 idag sa du att Expo har gjort en undersökning. Finns det ingen som gjort undersökningen som inte har valt politisk plattform i detta ärendet. Expo kan knappast räknas som tillförlitlig källa i detta påståendet då dom står på exakt motsatt sida till Breivik. Alltså finns det någon som har tittat på hans uppgifter som inte har något egenitresse på att eventuellt ljuga

Hanna Birath: Hej Frågetecken! Jag skrev så här i mitt tidigare svar:

Hej Nyfiken! Sveriges Radio har i flera sändningar låtit olika personer kommentera det som har framkommit under rättegången. Daniel Poohl från Expo har till exempel varit med i både P4 Extra och Studio ett.
Någon undersökning har jag inte nämnt. I Studio Ett medverkade flera kommentatorer, inte bara från Expo.

13:12, 20 april 2012

Boel Holm: Elgesem frågar varför han inte attackerade de första två målen och när det gick upp för honom att han inte kunde göra det.

13:14, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att det inte var så viktigt. Den alternativa planen ahr hela tiden funnits med i huvudplanen.

13:14, 20 april 2012

<

Boel Holm:

De primära målen var Brundtland och Störe. Elgesem frågar hur den åtalade gjorde får att nå det målet.

13:16, 20 april 2012

Boel Holm:

Den åtalde svarar att han jobba så hårt han kunde.

13:16, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade säger att han letade särskilt efter Brundtland och Eskil pedersen på Utöya.

13:17, 20 april 2012

Boel Holm: Elgesem frågar om det var lätt att komma till utöya. Den åtalade svarar att det var det. Han hade förväntat sig att det skulle finnas en beväpnad vakt.

13:18, 20 april 2012

<

Boel Holm: Elgesem undrar vad den åtalade hade för tankar kring ungdomarnas ålder och säkerheten på Utöya.

13:19, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att han antog att det skulle finnas fyra vakter på bryggan och att han skulle bli tvungen att kämpa.

13:20, 20 april 2012

<

Boel Holm: Elgesem säger att han dödade 69, många av dem barn, utan beskydd. Var det manligt gjort?

13:21, 20 april 2012

JennySR: Nu är målsägandebiträdena klar med sina frågor till #Breivik. Rättspsykiatrikerna tur att ställa några frågor. Sedan Utöya #Ekot

13:21, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade säger att man gör det man kan utifrån de förutsättningar man har. Hade det varit manligare att möte den norska armén vid Mjösa?

13:22, 20 april 2012

Boel Holm: Psykiatern Torgeir husby vill ställa en fråga.

13:22, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han undrar varför han och Synne Sörheim skulle ljuga i sin rapport.

13:23, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade vill itne svara.

13:23, 20 april 2012

<

Boel Holm: Rättspsykiater Törrisen vill att den åtalade utvecklar sin användning av procent och tal.

13:24, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade tycker att om man ska förklara någon som någon annan inte vet så mycket om kan man göra det med siffror.

13:25, 20 april 2012

<

Boel Holm: Törrisen frågar vilka belägg han har och hur han reagerar när han får mothugg.

13:26, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att han gör fel som alla andra. Till exempel använda han ordet reformation fel i sitt manifest.

13:27, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik är inte helt bekväm med frågorna från rättspsykiatrikerna. Särskilt inte dom om hur han tränat på att stänga av känslor #Ekot

13:29, 20 april 2012

Boel Holm:

Den åtalade medger att psykoloig inte är hans spcialitet. Han tar som exempel att han sagt till polisen att han hamnat i chocktillstånd där hjärnan inte tänker klart efter attentaten, något han senare insett var felaktigt.

13:30, 20 april 2012

<

Boel Holm: Synne Sörheim vill veta mer om meditationen han använder för att koppla bort empatin.

13:30, 20 april 2012

MarcusEkot: Representanter för de två rättspsykiatriska bedömningarna av #Breivik ställer ett par frågor om hur han närmare tänkte under tidigare svar.

13:31, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade förklarar att det handalar om att driva bort rädslan. Han tror att han lyckats. Men som en biverkning påverkades hela känslospektrat.

13:32, 20 april 2012

MarcusEkot: Ännu har åklagarna alltså inte börjat ställa sina frågor om det som hände vid Utöya. #Oslo

13:33, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han sgäer att han "avemotionalsierade" alla känslor - glädje, sorg, förtvivlan, hopplöshet, rädsla och fruktan.

13:33, 20 april 2012

Boel Holm: Sörheim: Känner du inte känslorna alls eller bara mindre?
Den åtalade svarar att han känner dem mindre.

13:34, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade betättar att han började med mediationen 2006.

13:35, 20 april 2012

JennySR: Om regeringsbyggnaden hade rasat helt hade #Breivik inte åkt vidare till Utöya. #Ekot

13:35, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Domare Arne Lyng tar över.
Den åtalade berättar att han hade tänkt igenom i förväg vad han skulle göra om han itne skulle angripa Utöya.

13:37, 20 april 2012

Boel Holm: Alternativet var att köra till polisstationen i Grönland och låta sig gripas där. Han räknade dock med att dö i attentatet mot regeringskvarteret.

13:38, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik har idag sagt att inte har ngt samröre med EDL: -Dom är en antivåldsorganisation som är demokrater, jag är ultranationalist. #Ekot

13:39, 20 april 2012

Boel Holm: Lyng frågar om det inte hade blivit någon aktion om Fremskrittspartiet fått mer utrymme i media

13:39, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade svarar att i så fall hade han kämpat längre med demokratiska medel.

13:39, 20 april 2012

Boel Holm: Domare Arntzen frågar om det finns några kopplingar mellan spelet World of Warcarft och Knights Templar.

13:40, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade svarar att de inte har något med varandra att göra.

13:41, 20 april 2012

Boel Holm: Arntzen frågar varför den åtalade har gett olika förklaringar till varför han isolerade sig 2006.

13:42, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade ber henne specificera.

13:42, 20 april 2012

Boel Holm:

I går uppgav han att han isolerade sig och itne kunde ha vänner, utan behövde tiden för att spela.

13:43, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade svarar att han hade mer kontakter med andra från somamren 2010 till sommaren 2011, men att han msåte begränsa kontakten med sina vänner för att skydda dem.

13:44, 20 april 2012

MarcusEkot: nu ska #Breivik med egna ord berätta om Utöya och han varnar för att det kan låta grymt.

13:44, 20 april 2012

<

Boel Holm: Arntzen frågar om hans bruk av anbola steroider. Har han använt samma hela tiden?

13:45, 20 april 2012

Boel Holm: Han ökade doseringen när han bytte medel.

13:45, 20 april 2012

<

JennySR: Nu borde ni inte lyssna säger #Breivik när han ska berätta om Utöya. Anhöriga och AUF-ungdomar rör oroligt på sig i rättssalen. #Ekot

13:46, 20 april 2012

Boel Holm: Den centralstimulerande blandningen han kallar eca stack tog han ett par tre gånger, några veckor före 22 juli.

13:46, 20 april 2012

<

MarcusEkot: RT @JennySR: Nu borde ni inte lyssna säger #Breivik när han ska berätta om Utöya. Anhöriga och AUF-ungdomar rör oroligt på sig i rättssalen. #Ekot

13:47, 20 april 2012

Boel Holm: Åklagare Engh säger att det är dags att prata om Utöya.

13:47, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade uppmanar alla som inte vill höra att inte göra det. Det kommer att bli fruktansvärda skildringar.

13:48, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade berättar hur han körde ner till MS Thorbjörn. Han höll sig gömd medan han bytte till skottsäker väst och packade ammunition.

13:49, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Genom att utge sig för att vara polis och berätta att en okänd person begått terrorangrepp i Oslo, fick han skjuts ut över vattnet till ön.

13:49, 20 april 2012

Boel Holm: Han gick ur bilen och gick AUF:arna till mötes. Han hade kassar i bilen som "kunde se lite suspekta ut".

13:49, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han sa till dem att det varit ett terrorattentat i Oslo och att han var utplacerad som en rutinåtgärd.

13:50, 20 april 2012

Boel Holm: Han bad om transport till Utöya för att informera om attentatet. Han hade då sin polisuniform på sig.

13:51, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han var rädd för att bli avslöjad medan han väntade på färjan som skulle ta honom vöer till utöya.

13:51, 20 april 2012

MarcusEkot: #Breivik berättar ännu lugnt och sakligt vad han sagt till personer, vad han tagit på sig, och hur han rör sig.

13:51, 20 april 2012

<

JennySR: När #Breivik gick ombord på färjan "Torbjörn" sa dom till honom att han skulle gömma automatgeväret för att inte skrämma ungdomarna. #Ekot

13:53, 20 april 2012

Boel Holm: Han sa till en kvinna på båten att han var där på rutinuppdrag och att vå poliser till var på väg. Han tog med sig geväret och ammunition på båten.

13:53, 20 april 2012

<

Boel Holm: Geväret var inte gömt. Kvinnan sa att han skulle skrämma ungdomarna om han kom med geväret på det sättet. Han gick då tillbaka till bilen och hämtade en svart plastsäck som han packade in geväret i.

13:54, 20 april 2012

Boel Holm: Han pratade med folk på båten och fick veta att det fanns en polis på ön, men att han var obeväpnad och civil.

13:55, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik verkar ha varit väldigt förtoendeingivande och trovärdig som fått så många att lita på honom. #Ekot

13:55, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalde ljög ochj sa att de skulle sammankalla vaktlaget så att han kunde ge dem information.

13:56, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han sgäer att han täntke att han måste samla dem eliminera dem.

13:56, 20 april 2012

Boel Holm: När han gick i land såg han tydligt vem som var polis.

13:56, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han tänkte att det var det största hot som fanns på ön.

13:57, 20 april 2012

MarcusEkot: Åhörare som bara ser #Breiviks nacke och ryggtavla vänder sig mot skärmar i rättsalen som visar hans ansikte. Många hostar.

13:57, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han bad om att få sin kasse till baksidan av huset där han skulle upprätta en operationsbas.

13:58, 20 april 2012

Boel Holm: Han fick frågor om vilket distrikt han tillhörde och märkte att mannen blev misstänksam.

13:58, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han säger att han var nästan paralyserad.
- Jag var väldigt rädd. Jag hade så otroligt lite lust att göra det.

14:00, 20 april 2012

Boel Holm: När mannen fortsatte med sina frågor föreslog den åtalade att de skulle gå in i huvudbyggnaden för att hålla en genomgång där.

14:00, 20 april 2012

<

Boel Holm: Hade hade inte hjälm, men en väst fylld med ammunition. Han hade ett andra vapen i ett hölster och geväret i en påse i handen.

14:01, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att det kändes som ett år.
- hela kroppen kämpade emot när jag tog vapnet i händerna. Det var som om hudnra röster i huvudet skrek "gör det inte, gör det inte".

14:02, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han berättar hur han avlossade det första skottet.

14:03, 20 april 2012

Boel Holm: Båda männen föll då de blev träffade.

14:03, 20 april 2012

<

JennySR: Nu skjuts första skotten på Utöya när #Breivik berättat, och i salen kommer tårarna hos många #Ekot

14:03, 20 april 2012

Boel Holm:

Han gick fram till dem och sköt flera gånger.

14:04, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han säger att efter det hamnade han i ett chocktillstånd och minns väldigt lite.

14:04, 20 april 2012

MarcusEkot: Jag tror att folk springer i alla riktningar, säger #Breivik. Jag rör mig lugnt, säger han när förhöret rör Utöya.

14:05, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han berättar att några började fly och att han sköt mot dem.

14:05, 20 april 2012

Boel Holm: Han gick mot caféet. De flesta verkade bege sig ditåt.

14:05, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalde hävdar att han minns kanske tio minuter av det som hände på Utöya.

14:06, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att han gick långsamt. Utrustningen var för tung för att springa i.

14:07, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Målet var att neutralisera dem som körde MS Thorbjörn så att ingen kudne fly med båten.

14:07, 20 april 2012

JennySR: #Breivik kunde inte springa till cafébyggnaden pga utrustningen. (rätt brant uppförsbacke). Han har lite svårt att minnas allt #Ekot

14:07, 20 april 2012

<

Boel Holm: När han kom ner till bryggan såg han hur båten backade. Han täntke att det vore en tabbe att låta den komma undan.

14:08, 20 april 2012

MarcusEkot: Minnet svajar något och det var ett halvår sedan jag berättade det här för polisen, säger #Breivik under redogörelsen från Utöya.

14:09, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han börjar berätta om cafëbyggnaden, men säger att han inte minns så mycket.

14:09, 20 april 2012

Boel Holm:

Vid sidan av huset fanns en mängd vettskrämda människor. Han gick långsamt fram till dem.

14:10, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade upprepar att det är lägne sedan han tänkt på det som hände.

14:10, 20 april 2012

JennySR: Nu berättar #Breivik när han kom in i caféet (där han sköt 13 personer) och där samtalet till 112 kom ifrån som spelats upp i rätten. #Ekot

14:11, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han sköt mot ett av fönstren där det stod folk.
- Det blev fullständigt kaos. Så jag tänkte att jag skulle gå in och avrätta så många som möjligt.

14:11, 20 april 2012

Boel Holm: Hans minns ingenting från det första rummet.

14:12, 20 april 2012

<

JennySR: #Breivik berättar hur han systematiskt sköt ned ungdomarna och sen sköt dom en extra gång. Flera blev paralyserade och kunde inte fly #Ekot

14:12, 20 april 2012

Boel Holm:

Efter att han gripits frågade han polisen om han dödat många där.

14:13, 20 april 2012

<

Boel Holm: I huvudrummet sköt han fyra, fem personer. Han jämför det med vad han sett på tv, men slår fast att något liknande aldrig visats på tv.

14:14, 20 april 2012

Boel Holm: Han laddade om och sköt, om och om igen. När någon ligger på marken ger han dem "uppföljningsskott".

14:15, 20 april 2012

<

JennySR: En kille i caféebyggnaden försökte angripa #Breivik men misslyckades. #Ekot

14:15, 20 april 2012

MarcusEkot: #Breivik beskriver ett kaos. Hur personer är för paralyserade för att röra på sig. Flera skjutningar minns han inte. Rösten lugn och saklig.

14:15, 20 april 2012

<

JennySR: RT @aliesbati: … När detta skedde trodde jag alltså att det var någon med dåligt sinne för humor som smällde smällare inne i huset. Jag var nog inte ensam.

14:15, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade säger att en person försökte övermanna honom, men att han knuffade bort honom och dödade alla.
- Det blev väldigt tyst i rummet.

14:16, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han går vidare till campingen och skjtuer alla han möter.

14:17, 20 april 2012

JennySR: Lugn stämning i rättssalen trots den förfärliga berättelsen. #Breivik minns vissa detaljer väldigt tydligt, men har glömt annat. #Ekot

14:18, 20 april 2012

<

Boel Holm: Hanb erättar att han sköt mot dem som stod samlade i skogsbrynet kanske 50 meter bort. Många blev sårade. De som inte dog direkt gav han uppföljningsskott.

14:19, 20 april 2012

MarcusEkot: Detaljer från Utöya #Breivik redogör för får flera åhörare att omfamna varandra.

14:19, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade berättar hur han sköt människor och vilka skador de fick.

14:20, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att han visste vad han gjorde, men att han inte kunde ta det till sig.

14:20, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han gick efter en grupp på Kärleksstigen. Många hade slutat springa och lagt sig ner. Han sköt dem han beskriver som paralyserade.

14:21, 20 april 2012

Boel Holm: Därefter tror han att han beger sig till öns södra del. Han minns inte så många detaljer.

14:22, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han tänker på att folk kan ha gömt sig och kan försöka övermanna honom.

14:22, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att han var medveten om att runt 600 personer befann sig på ön och att de kudne försöka angripa honom.

14:23, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han gick tillbaka till campingen. Planen var att med skrämma AUF:arna att fly ut i vattnet där de skulle drunkna.

14:24, 20 april 2012

JennySR: "Ni ska dö idag marxister" berättar #Breivik att han ropade innan han sköt några av ungdomarna. #Ekot

14:25, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Han sgäer att han övervägt att ha ett stort hakkors på bröstet. Han beskriver det som ett potent psykologiskt vapen, men avstod från att använda det.

14:25, 20 april 2012

Boel Holm: Två gånger ska han ha skrikit "I dag ska ni dö marxister".

14:26, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade sig att det överlevande uppgett att han sagt inte nödvändigtvis stämmer.

14:26, 20 april 2012

Boel Holm: Han fortsätter sin berättelse från skolstugan.

14:27, 20 april 2012

<

Boel Holm:

Han tänkte att han borde skjuta upp dörren i stället och gå in och skjtua alla. Han var rädd för att bli nedslagen annars.

14:29, 20 april 2012

Boel Holm: Rättens ordförande bryter för paus till 14.45.

14:29, 20 april 2012

<

Boel Holm: Hör Trond Henry Blattman, ordförande för en av stödföreningarna för anhöriga och överlevande.

14:31, 20 april 2012

Boel Holm:

Pausen är över och förhandlingen fortsätter.

14:48, 20 april 2012

<

Boel Holm: Åklagarna har fått kartor över ön.

14:49, 20 april 2012

Boel Holm:

Den åtalade blir ombedd att avsluta det han började berätta före pausen.

14:49, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Förhören fortsätter. Färdigställer radioinslag till #Ekot

14:49, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade berättar att en av biverkningarna av de presationshöjande medel han tagit är att man blir uttorkad. Han hade väldigt mycket vatten med sig.

14:51, 20 april 2012

<

Boel Holm: I kassen bakom huset hade han vatten och ytterligare ammunition.

14:51, 20 april 2012

Boel Holm: Han tänkte att Gro Harlem Brundtland nog redan var borta, men letade efter Eskil Pedersen.

14:52, 20 april 2012

<

JennySR: Tung stämning i rättssalen när #Breivik fortsätter att berätta om Utöya. Hade camelback med vatten på sig för att inte blir uttorkad. #Ekot

14:52, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade säger att det var väldigt tungt att gå i början på grund av all utrustning, men blev lättare efterhand som han gjorde av med ammunition.

14:53, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han plan var att tvinga ut dem som befann sig i husen så att han kudne skjuta dem.

14:54, 20 april 2012

Boel Holm: Han hade tagit med sig en tändare, men kunde inte hitta den. Därför fick han inte använding för den diesel han tagit med för att hälla ut runt husen och tända på.
-Efteråt har jag förstått att diesel inte brinner, så det var en tabbe.

14:56, 20 april 2012

<

Boel Holm: I stället tänkte han röka ut dem. Han hade med sig tre rökgranater. Han kastade en och träffade precis där han ville.
- Men granaten var inte tillräckligt tung för att krossa rutan, utan föll ner på marken.

14:57, 20 april 2012

Boel Holm: Han hör ljud från bryggan och beger sig dit.

14:57, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han ser två, tre båtar. Han skjuter mot dem för att döda dem i båtarna och mot vattenytan för att göra hål i båtarna.

14:58, 20 april 2012

Boel Holm:

Han går upp mot cafébyggnaden igen, men från ett annat håll. Han får se en kiosk och tänker att det kanske finns en tändare där.

15:00, 20 april 2012

<

Boel Holm: En mobiltelefon ligger på golvet.

15:00, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade säget att han tänkte att han egentligen var färdig med sitt uppdrag.
- Jag hade skrämt ut hudnratals i vattnet. Det var ingen idé att fortsätta. Målet var att fullfölja och om jag vöerlevde var det rimligt att överlämna sig.

15:02, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han säger att han skulle kämpat till döden om han blivit stoppad. Det hade han bestämt sig för i förväg.

15:02, 20 april 2012

Boel Holm: Han hittar inte sin egen mobil, utan plockar upp den som ligger på golvet och ringer polisen.

15:03, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han försöker flera gånger innan han kommer fram.

15:03, 20 april 2012

Boel Holm:

Han bad att bli uppringd.

15:04, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han tänkte att om de inte ringer upp så har de inte accepterat att han ville kapitulera.Då kunde han fortsätta tills han själv blev dödad.

15:05, 20 april 2012

Boel Holm: Han tänkte att han kunde lika gärna fortsätta.

15:06, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han håller sig på öns östra sida där han menar att han är skyddad från prickskyttar.

15:06, 20 april 2012

JennySR: Nu berättar #Breivik om när han sköt vid Pumphuset, en kille bad för sitt liv. Sköt extraskott ifall ngn spelade död. #Ekot

15:07, 20 april 2012

<

Boel Holm: Vid pumphuset träffade han några överlevande. Han började prata med dem för att förvirra dem så att de inte skulle springa i väg.

15:08, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade berättar att han sköt väldigt många vid pumphuset.

15:08, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han säger att det var svårt att ta sig förbi pumphuset.
- Jag var tvungen att gå förbi dem jag ahde skjutit och såg resultatet av det jag gjort. Jag tyckte att det var lite otäckt.

15:10, 20 april 2012

Boel Holm: Han bestämde sig för att försöka ringa polisen igen. Han bad att få bli kopplad till Delta innan han fortsatte massakern.

15:11, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han tänkte ta sig till platser där han själv skulle ha gömt sig och såg hur några sökte skydd vid bergsväggen.

15:12, 20 april 2012

JennySR: #Breivik pekar på en karta över Utöya hur han tror att han har rört sig. Är förvånad över att aldrig polisens insatsstyrka kommer. #Ekot

15:12, 20 april 2012

<

Boel Holm: Eftersom hans utrustning var så tung kunde han inte ta sig ner utan att trilla. Han bestämde sig att skjuta från där han stod.

15:13, 20 april 2012

Boel Holm: På Kärleksstigen såg han människor han skjutit. Han hörde en helikopter.

15:13, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han tänkte att det måste vara polisen och att deras prickskyttar kunde döda honom när som helst.

15:14, 20 april 2012

Boel Holm: - Jag tänkte: vill jag överleva det här? Jag kommer att bli Norges mest hatade person och livet blir en mardröm.

15:15, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han övervägde att skjuta sig själv i huvudet.

15:15, 20 april 2012

Boel Holm: Men sedan tänkte han på vad han skrivit i sitt manifest. Man ska, om det är möjligt, överlämna sig och fortsätta kampen innifrån fängelset.

15:16, 20 april 2012

<

Boel Holm: När han såg helikoptern tänkte han att han kunde skjuta minst tio salvor mot den.

15:17, 20 april 2012

Boel Holm: Han gick mot öns södra del på Kärleksstigen.På sydspetsen såg han att det var mycket aktivitet på vattnet och att många simmade.

15:18, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han säger att han skonade många AUF-medlemmar som han uppfattade som yngre än 16 år.

15:19, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade visar på kartan att han tänkt gå tillbaka till huvudbyggnaden där han hade sin utrustning.

15:20, 20 april 2012

<

Boel Holm: Då ser han en grupp som han förstår är Delta-enheten. Han kastar ifrån sig geväret.

15:21, 20 april 2012

Boel Holm: Han går ett tiotal meter innan de ropar till honom att de är från polisen och beväpnade. Han beordras att lägga sig på marken.

15:22, 20 april 2012

<

JennySR: Hör Marcus Erikssons inslag från rättegången kl 15.45 i #Ekot i P1 samt 16.00 i #P3Nyheter och längre samtal kl 17.00 i #Studioett i P1

15:22, 20 april 2012

Boel Holm: - Jag var inte rädd, men tänkte: Vad ska jag göra nu egentligen? Jag svarade lite arrogant, men tänkte att om jag bråkar får jag ett skott i huvudet.

15:23, 20 april 2012

<

JennySR: Nu har #Breivik berättat klart och åklagaren tar över och vill veta mer om vad han gjorde på dom olika platserna. #Ekot

15:24, 20 april 2012

Boel Holm: Efter 30-40 mintuer förde polisen honom till huvudbyggnaden. Han täntke att de skulle göra vad som heslt för att få information.

15:24, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade frågar åkalgaren om det är något han ska tillägga.

15:24, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att han tror att han glömt något, men det är bara att fråga.

15:25, 20 april 2012

<

Boel Holm: Åklagare Engh frågar varför han sköt flera skott mot de första personerna.

15:25, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade säger att det var för att vara säker på att de dog.

15:26, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh frågar om han har något konkret förhållande till tre döda som hittades utanför cafébyggnaden. Den åtalade minns inte.

15:27, 20 april 2012

Boel Holm: Åklagare frågar om andra mord utanför byggnaden.

15:27, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade säger att han minns att han var där, vad han sa och vad de sa. Han frågade dem vad som hänt, för att förvirra dem.

15:28, 20 april 2012

Boel Holm: Han minns att han möjligen sköt någon, men han var hela tiden på sin vakt så att ingen skulle angripa honom med något trubbigt föremål.

15:29, 20 april 2012

<

Boel Holm: Åklagaren frågar om hans minns att han sköt på campingplatsen.

15:30, 20 april 2012

Boel Holm: Han använde sin Glock först, sedan geväret.

15:30, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han minns inte hur lägne han sköt mot campingplatsen.

15:30, 20 april 2012

Boel Holm: Engh visar en översiktsbild över cafébygganden och nämner dem som gömde sig där.

15:31, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade berättar hur han dödade dem som var i byggnaden.

15:31, 20 april 2012

Boel Holm: Han sgäer att han mins väldigt lite, men att det var hemskt.

15:32, 20 april 2012

<

Boel Holm: Åklagaren frågar vad han tänkte när han såg deras reaktioner.

15:32, 20 april 2012

Boel Holm:

Den åtalade svarar att han tyckte det var hemskt, men att han befann sig i "fight or flight modus".
- Hjärnan blir bombarderad med tankar. Du gör inte samma etiska överväganden som du skulle gjort annars.

15:34, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh: Du kände alltså ingenting?

15:35, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade förklarar att de två första skotten var extremt svåra. Det är helt mot människans natur, men sedan belv det lättare.

15:36, 20 april 2012

<

Boel Holm: Han visste vad han gjorde och att det var fel. Han säger att det var svårt.

15:36, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar varför han sköt alla i huvudet.

15:37, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade svarar att målet var att döda och då är det naturligt att skjuta på huvudet.

15:37, 20 april 2012

MarcusEkot: En rapport från tingsrätten i Oslo och förhandlingarna som nu rör Utöya-attentatet 22 juli. I kvart-i-fyra-#Ekot

15:37, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh ber honom fortsätta berätta om morden i cafébyggnaden. Den åtalade svarar att han blandar ihop de olika rummen.

15:38, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar hur det såg ut i byggnaden.

15:38, 20 april 2012

<

Boel Holm: - Det var hemskt. Det var en stor blodpöl. De bara låg där och det var blod överallt.

15:39, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar om han ahr någon uppfattning om hur många han dödat vi den tidpunkten.

15:40, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade säger att han trodde det rörde sig om 20-30 personer

15:40, 20 april 2012

Boel Holm: Han rättar sig själv och säger att det var tio till tolv personer.

15:41, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh upplyser honom om att det var 21.

15:41, 20 april 2012

JennySR: När #Breivik greps trodde han att han skjutit runt 30 personer. Det var 67. Samt att en drunknade och en dog av fallskador/drunkning. #Ekot

15:41, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Hjärnan är traumatiserad vid den här tidpunkten och man minns inte allt, berättar #Breivik. Rättspsykiatriska experter antecknar flitigt.

15:42, 20 april 2012

MarcusEkot: RT @JennySR: När #Breivik greps trodde han att han skjutit runt 30 personer. Det var 67. Samt att en drunknade och en dog av fallskador/drunkning. #Ekot

15:42, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh frågar varför han inte slutade när han tidigare sagt att det räckte med tolv döda för att skapa uppmärksamhet kring manifestet.

15:42, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att målet var att döda 600.

15:43, 20 april 2012

<

Boel Holm: Hans mål var att skjuta så få som möjligt.
- Det var hemskt att göra det. Jag ville skjuta tillräckligt för att skrämma ut folk i vattnet.

15:44, 20 april 2012

Boel Holm: Åklagare Svein Holden påminner om att den åtalade sagt att han aldrig åkt till Utöya om han hade dödat tolv personer i regeringskvarteret.

15:45, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade svarar att han minns att han sagt så, men utgick egentligen från att det första attentatet var misslyckat.
- Jag tänkte att jag ville göra Utöya i vilket fall som helst. Det bestämt i förväg. Men jag tänkte också att om byggnaden hade kollapsat kanske jag inte hade fortsatt.

15:48, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar hur länge han sköt mot campingen.

15:48, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade tror att det var 15-20 sekunder.

15:49, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar om de personer som låg i utkanten av campingen. Var det de han beskriver som paralyserade?
Den åtalade tror att det kan vara så.

15:50, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade minns att han skjutit nedför en klippa vid Kärleksstigen. Där dog fem personer.

15:51, 20 april 2012

Boel Holm: Han minns att det var både kvinnor och män. Eller så minns han detaljer om deras kläder.

15:52, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den åtalade vill dementera att han ska ha lett eller skrattat på Utöya, som AUF-medlemmar uppgett.
- Jag log inte när jag var där. Jag tyckte det var fruktansvärt.

15:54, 20 april 2012

Boel Holm: Han säger att han kan le som en defensiv skyddsmekanism, men säger att han inte gjort det på Utöya. Inte vad han kan minnas.

15:56, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh säger att han begav sig till öns sydspets först mot slutet, och att han bara var där en gång.

15:56, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade säger att han har svårt att skilja mellan sina egna minnen och vad polisen berättat för honom.

15:57, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh frågar vilket hus det var han ville sätta eld på.

15:57, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att det var huvudbyggnaden.

15:58, 20 april 2012

<

MarcusEkot: Det tar tid att gå igenom närmare 70 mord och dödsskjutningar. Tung stämning #Breivik #Oslo

15:59, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade minns exakt hur mågna magasin han hämtat när han hämtat mer ammunition. Han minns inte att han skjutit mot roddbåten Reiulf.

15:59, 20 april 2012

<

JennySR: Slut på vecka 1 #Breivik #Ekot

16:00, 20 april 2012

MarcusEkot: Den femte rättegångsdagen är över. #Oslo #Breivik

16:01, 20 april 2012

<

Boel Holm: Engh frågar om han var bekymrad när han tyckte sig se en polisbil på fastlandet.

16:01, 20 april 2012

Boel Holm: Den åtalade svarar att man bör vara bekymrad vid ett sådant tillfälle.

16:02, 20 april 2012

<

MarcusEkot: #Breivik omringad av poliser ordar med sina advokater innan han blir utledd ur sal 250.

16:02, 20 april 2012

Boel Holm: Engh frågar om han var rädd för att dö. Det var han inte.

16:02, 20 april 2012

<

Boel Holm: Den femte rättegångsdagen är över. Förhandlingarna tas upp igen på månadg.

16:03, 20 april 2012

Boel Holm:

Alltid Nyheter kommer att sända live från presskonferensen 16.30

16:08, 20 april 2012


Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".