Freivalds vill att Hamas ställer upp i valet

Utrikesminister Laila Freivalds vill att den islamistiska rörelsen Hamas ska spela en aktiv roll i det val som i januari nästa år ska avgöra vem som ska efterträda Yassir Arafat som president. Hamas finns med på EU:s terroristlista.

– Det är ju bra om alla som vill spela en politisk roll i en demokratisk utveckling medverkar i valet. Det återstår att se om Hamas ställer upp.

Men Hamas är ju redan terroriststämplade av EU?

– Ja och det gäller ju naturligtvis att Hamas är villigt att delta i en demokratisk process. Men Hamas har ju också spelat en annan roll i samhället så det finns ett visst förtroende. Så det gäller att Hamas anammar den demokratiska rörelsens sätt att arbeta.

Hur går det då med EU:s syn på att Hamas är en terroristorganisation, i så väl den militära som den politiska grenen?

– Det beror helt på Hamas agerande. Om de agerar som en terroristorganisation så är de en terroristorganisation men lämnar man det bakom sig och tar avstånd från terrorism så kan de spela en annan roll.

Men än så länge har de väl inte gjort det?

– Nej.

Men du tycker ändå att det är bra att Hamas ställer upp i valet?

– Jag tycker att det är viktigt för om man ställer sig vid sidan av finns det en risk för motsättningar och att våldet fortsätter. Det gäller ju att få med alla delar av samhället, alla aktörer, i den demokratiska processen.

Du tycker inte att det är något problem då att EU har terroriststämplat Hamas?

– Terrorismen är problemet så det beror helt och hållet på hur aktörerna agerar, att de tar avstånd från terrorism och tar på sig det demokratiska agerandet.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se