Ingen förändring av djurtransporterna i EU

Det blir ingen förändring av djurtransporterna inom EU.

När jordbruksministrarna träffas i Bryssel i nästa vecka väntas de komma överens om en ny förordning men i den blir det inga förändringar av de långa transporttiderna.

Däremot kommer det att ställas krav på utbildning av chaufförer och personal som hanterar djur, samt bättre förhållanden för djuren, vilket jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ser som en delseger.

När det gäller maxtider för transporter så sägs bara att EU-kommissionen kommer att göra en översyn av dagens regler om fyra år.