Lettland tar strid för byggföretag

Den lettiska regeringen tar strid mot Sverige och protesterar mot att fackföreningen Byggnads har försatt en lettisk byggfirma i blockad för att få den att teckna svenskt kollektivavtal.

Lettland hävdar att fackets agerande är diskriminerande och i strid med EU-rätten. Men enligt arbetslivsminister Hans Karlsson är fackets agerande korrekt.

– Detta är helt i enlighet med svensk lag. Att ifrågasätta de svenska fackens rätt att kräva kollektivavtal det saknar helt grund, det säger Hans Karlsson.

Handlar om bygget av en skola
Det lettiska byggföretaget L&P Baltic har anlitats för att bygga en skola i Vaxholm.

Lönen för de lettiska byggnadsarbetarna är ungefär 80 kronor i timmen, medan Byggnads anser att de ska ha 145 och att Byggnads kollektivavtal ska gälla.

För tre veckor sedan försatte facket byggföretaget i blockad.

Letterna anser blockaden strider mot EU-fördrag
Företaget har redan ett lettiskt kollektivavtal och därför hävdar den lettiska regeringen att fackets agerande strider mot EU-fördraget dels genom att vara diskriminerande, dels genom att bryta mot fördragets tal om fri rörlighet för varor och tjänster.

I veckan kallades den svenske ambassadören i Riga Göran Håkansson till den lettiska regeringen som framförde kritiken. Den svenska regeringen har en vecka på sig att svara den lettiska regeringen.

Ministern säker på sin sak
Men enligt Hans Karlsson är saken redan klar.

– Det är ingen tolkningsfråga utan dne uppfattningen som regeringen har ända sedan vi gick med i EU är att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det har vi också bekräftelse från EU-kommissionen på i vår medlemsanslutning, säger han.

Advokat kan driva målet till EU:s domstol
Den lettiska byggfirman har anlitat advokaten Anders Elmér från Elmzell Advokatbyrå, som är specialister inom arbetsrätt.

Han hävdar att den svenska lagstiftningen, som tvingar utländska företag att betala löner enligt svenska kollektivavtal, strider mot EU:s regler om fri rörlighet och är beredd att gå långt i striden med Byggnads.

– Vad de kan göra är att begära sympati från andra fackliga organisationer här i Sverige och det kan påverka bygget i Vaxholm. Så fort de gör det går vi till Arbetsdomstolen och skulle domstolen ha en annan uppfattning än jag hamnar saken direkt i EG-domstolen i Bryssel, säger Anders Elmér.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@sr.se