FN stoppar förbud mot kloning

Uppdaterad 14:23
I FN har ett försök, från bland andra USA och Vatikanstaten, att förbjuda all kloning av mänskliga embryon stoppats.

Men länderna i världsorganisation har inte kunnat enas om någon gemensam linje i frågan, som främst handlar om klonade embryon ska kunna användas i forskning för att bota sjukdomar.

Det här är en minst sagt kontroversiell och känslig fråga som rört upp starka känslor i världssamfundet.

Det handlar om en etisk diskussion där vissa menar att kloning innebär förstörandet av mänskligt liv och andra ser det som en möjlig väg att utveckla botemedel mot svåra sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers.

Omdiskuterat i USA
Här i USA var den mycket omdiskuterad under den nyligen avslutade valkampen. President Bush har mycket tydligt gjort klart sitt motstånd till alla former av mänsklig kloning.

USA har därför tillsammans med Vatikanstaten och Costa Rica i FN försökt få igenom ett internationellt totalförbud mot kloning, men på fredagen stod det helt klart att det försöket har misslyckats, den ansvariga kommittén i FN:s generalförsamling har istället enats om att gemensamt uttalande ska arbetas fram av en speciell arbetsgrupp. Ett nytt möte ska hållas i februari.

Flesta länder för ett förbud
De flesta länder är för att förbjuda mänsklig kloning. Oenigheten gäller det som kallas terapeutisk kloning, där stamceller tas från embryon, för att kunna användas just i forskning kring botemedel mot sjukdomar.

I forskarvärlden har försöken att införa ett kloningsstopp mött hård kritik på många håll, bland annat den brittiska vetenskapsakademien uppmanade i förra månaden FN att inte gå på USA:s, Vatikanstatens och Costa Ricas linje, utan istället låta varje land självt avgöra om det vill tillåta terapeutisk kloning.

Men nu har FN enats om en kompromiss, eller snarare valt att inte ta ställning i den känsliga frågan.

Båda sidor nöjda
Båda sidor i debatten sa sig vara nöjda. Bushregeringen förklarade att det var en viss framgång att FN inte direkt stödjer kloning, och en företrädare för forskare här i USA menade att det som nu har hänt inte stoppar fortsatt stamcellsforskning.

Anders Ask, New York
anders.ask@sr.se