Tyskt fack kämpar mot lönedumpning

Inom flera sektorer på tysk arbetsmarknad har anställda fått acceptera sänkta löner, både på grund av hög arbetslöshet och konkurrens från Östeuropa. Det tyska byggfacket kämpar nu mot lönedumpning.

– Byggbranschen är i omdaning, säger Anja Christel, jurist på det tyska byggfacket i Berlin.

Arbetslösheten ligger mellan 30 och 40 procent bland byggarbetare i Berlinregionen och pressen på lönerna är därefter.

Lägre lön för mer jobb
– Konkurrensen ökar hela tiden om jobben och du kan glömma lön enligt avtal, säger Peter Heid, golvläggare i Berlin.

Tidigare var han anställd men blev arbetslös och driver nu sin egen lilla enmansfirma som underentreprenör. Nu kompenserar han den lägre lönen med en längre arbetstid.

Trenden i branschen, enligt Anja Christel, är förlängd arbetstid utan kompensation och arbetsgivare som vill kringgå avtal för att pressa kostnaderna.

Byggbranschen är inte än drabbad av östutvidgningen.

Fick undantag
Flera tyska fack krävde ett stopp för arbetskraft från de nya östländerna inför utvidgningen och fick igenom sitt krav. Undantaget gäller fram till 2011.

Ändå har tysk ekonomi påverkats av lönenivån i öst, säger Martin Gornig på konjunkturinstitutet DIW i Berlin.

Sedan flera år tillbaka har lönerna i vissa sektorer inom industri och tjänstesektorn sjunkit på grund av förändringarna i Europa och den planerade östutvidgningen.

Det gick ju att flytta produktion till Polen även innan landet gick med i EU.

Löneklyftorna har ökat och arbetsmarknaden har delats upp i a- och ett b-lag. De som outsourcats till underleverantörer har fått acceptera stora lönesänkningar och det är oftast människor med redan låga löner.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se