Fossmo placeras i Kumla

Livstidsdömde pastor Helge Fossmo, kommer att placeras på Kumlaanstaltens riksmottagning när hans dom vinner laga kraft. (SR Uppland)