Större del av Iraks utlandsskuld skrivs av

Världens rika länder har beslutat att skriva av större delen av pengarna som är Irak har i skuld till dem.

Det var Tysklands finansminister Hans Eichel som presenterade uppgörelsen på lördagen i Berlin, på ett möte med världens åtta rikaste länder och tretton stora utvecklingsländer.

I tre steg ska skulden skrivas av. Här i Berlin ses uppgörelsen som att Tyskland och Frankrike går USA till mötes.

Sedan upptakten till Irakkriget har förbindelsen över Atlanten varit frostig och när USA krävt att rika länder ska skriva av sina lån till Irak, har Tyskland och Frankrike svarat med krav på att få politiskt och ekonomiskt inflytande i Irak.

Irritation bland européer
Bland annat fanns en stor irritation bland européer att deras företag inte fick samma tillträde som de amerikanska i förhandlingarna om byggkontrakt i Irak. Även britterna som ställt upp som en fullvärdig part i kriget, kände sig missgynnade.

Nu nås en kompromiss. Den så kallade Parisklubben med Tyskland, Frankrike, Ryssland och Storbritannien, går med på att efterskänka 80 procent av skulden. USA hade krävt 95 procent.

Sammanlagt rör det sig om en tredje del av Iraks samlade utlandsskuld på 120 miljarder dollar.

Oklart om det finns krav
Om uppgörelsen nu är villkorad har inte framkommit.

Även Ryssland har tidigare haft krav på motprestationer som att få inflytande i irakisk oljeindustri.

Sedan USA:s ockupation inleddes har Iraks statsskuld setts som ett oöverstigligt hinder för att landet ska kunna resa sig ekonomiskt, men i takt med att säkerheten inne i Irak försämrats och västerlänningar kidnappats och avrättas, har frågan mer kommit att handla om möjligheterna att bygga upp landet.

Företag med uppdrag i Irak idag, har mycket svårt att rekrytera personal som accepterar att arbeta där med livet som insats.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se