Domstolar kan besluta om benådning

De livstidsdömda fångarna kan i framtiden få sina straff prövade i domstolar istället för som nu att regeringen beslutar om nåd.

Det är innebörden i en proposition som regeringen kommer att lägga fram, uppger SVT:s rapport.

Fördelen med att frågan tas upp av en domstol är enligt justitieminister Thomas Bodström att domstolar motiverar sina beslut, dessutom får de livstidsdömda rätt till advokat och möjlighet att överklaga.

Thomas Bodström tror dock inte att det är aktuellt att livstidsdömda istället får tidsbestämda straff, till rapport säger han att det inte går så länge det finns fångar som är farliga för samhället.