Abortfrågan - stötesten i USA:s budget

Den amerikanska kongressen röstade natten till söndagen genom en budget på 388 miljarder dollar. En budget där abortfrågan blev en av de största stötestenarna och där kampen mot terrorism fick en stor dos av pengarna.

I veckor har kongressens båda kamrar, senaten och representanthuset, försökt enas. Precis som i budgetförhandlingar i Sverige handlar det om kompromissande, även om det i USA inte sker strikt efter partilinjerna, vilket gjorde att president Bush, trots att republikanerna har majoritet i kongressen, fick vika sig på ett par punkter.

Orsaken är att det även inom presidentens eget parti finns en oro över det rekordstora underskottet i statsfinanserna och därför krav på återhållsamhet. Därför fick Bush bland annat nej på sin begäran om pengar till en satsning på nya kärnvapen.

Stora bidrag i kampen mot terrorism
Däremot innehåller budgeten, precis som han önskat, stora bidrag till Pakistan och Afghanistan, något som naturligtvis reflekterar Bushregeringens syn på hur viktiga de bägge länderna är i kampen mot terrorism, framför allt al-Qaida.

Samtidigt fick även USA:s närmaste allierade i Mellanöstern, Israel extra ekonomiskt hjälp. Kongressen gav också klartecken för den utlovade ökningen av bistånd till kampen mot aids.

Kritik fanns bland annat mot att utbildningssektorn, som Bush i valrörelsen lovade en storsatsning på, får ett ökat tillskott på enbart två procent kommande budgetår.

Stötesten om aborter
En annan stötesten, som vållade stor turbulens i förhandlingarna, handlade om ett förslag som hindrar myndigheter, både statliga och lokala, från att agera mot sjukhus, läkare och försäkringsbolag som vägrar genomföra och betala för aborter.

Kritikerna inom främst det demokratiska partiet anser att det här är ett sätt från republikanerna att smygvägen göra det svårare för kvinnor att få information om och hjälp med att göra abort. Nu gick förslaget, trots kritiken, ändå igenom, men som en kompromiss sägs att frågan ska diskuteras igen nästa år.

I en annan mycket uppmärksammad fråga, som inte ingick i budgetförhandlingarna, kunde kongressen inte enas innan den nu går på sin planerade helgledighet.

Bush ringde från Chile
För trots att president Bush från Chile, där han befinner sig nu, ringde flera telefonsamtal för att pressa på sina republikanska kolleger i kongressen, lyckades de inte komma överens om en lag som skulle innebära en omfattande förändring av underrättelsetjänsterna i USA.

Detta har stått högt på dagordningen efter 11:e septemberkommissionens mycket kritiska rapport tidigare i år, om hur underrättelseverksamheten inte fungerade före terrordåden. Kommissionen föreslog då flera förändringar. Kongressen hoppas nu kunna lösa frågan vid ett extramöte i nästa månad.

Anders Ask, New York
anders.ask@sr.se