Gravida poliser utan passande uniform

Det går inte att få tag på uniformer till det ökande antalet gravida poliser. (SR Jämtland)