Flyktingar inom länder stort problem

Antalet internflyktingar i världen växer och antalet är i dag mer än dubbelt så stort som de flyktingar som sökt sig till andra länder. De största problemen är att föra en dialog med enskilda länder, enligt  FN:s nya representant för internflyktingar.

I enskilda länder kan ibland agerande från en regim vara själva orsaken till massflykt.

25 miljoner människor är på flykt inom sina egna länder. Detta problem finns i 52 länder i världen, värst är förhållandena i afrikanska länder.

Inom FN-systemet finns en speciell representant som ska tillvarata internflyktingars rättigheter och som också ska se till att enskilda länder och organisationer bidrar till att förbättra förhållandena för internflyktingar.

Schweizare håller i frågan
Ny på denna post är schweizaren Walter Kälin som är professor i internationell rätt och som också haft flera uppdrag för FN när det gäller mänskliga rättigheter.

De svåraste problemen i dag finns i Sudan, där fyra miljoner människor är internflyktingar, säger professor Kälin.

– Det är viktigt att fortsätta och intensifiera arbetet för att stödja Sudan-flyktingarna i Darfur och att fortsätta med en internationell närvaro, fortsätta med påtryckningar gentemot den sudanesiska regimen. Ännu har inte alla flyktingar nåtts av hjälp, säger han.

Regeringarna orsakar ofta problemen
En stor svårighet är att här och i många andra länder är själva regimerna som orsakar massflykt.

Kälin ser också som en viktig uppgift att kunna bidra med preventiva åtgärder, att vara observant på interna problem i skilda länder. Risker för en konflikt som kan skapa internflyktingar finns exempelvis i Nepal, säger han.

– Jag har närmat mig regeringen i Nepal för att kunna besöka landet och ge olika förslag. Risken är stor att uppemot 200 000 människor kommer att jagas bort från sina hem och därför är det angeläget att i en sådan situation kunna peka på problemen, säger Walter Kälin, FN:s speciella representant för internflyktingar.

Lars Gunnar Erlandson
lars-gunnar.erlandson@sr.se