Boom för rederinäringen i Västsverige

Rederinäringen i Västsverige upplever just nu en högkonjunktur av sällan skådat slag. Framför allt är det tanksjöfarten som blomstrar, men även på andra områden råder shippingboom. (SR Göteborg)