EU går plus revisorerna vill strama åt

Frågan om hur stor EU:s budget ska vara har sedan en tid tillbaka börjat diskuteras av medlemsstaterna. Sverige och flera andra länder som betalar mer än vad de får av budgeten vill hålla ner utgifterna.

Nu får de som betalar mer än vad de får stöd av EU:s revisionsrätt i Luxemburg, där Sverige representeras av Lars Tobisson.

– Vi kan konstatera att i många år nu har det uppkommit överskott i EU:s budget. Betalningarna kan komma att infrias så småningom men vi tycker att man ska strama åt tills man vet när betalningarna blir av. Vi tycker man se upp med detta, att inte fortsätta överbudgetera utan att rätta sig efter de förutsättningar som finns för att faktiskt göra av med pengarna, säger Lars Tobisson.

Strukturfondernas utbetalningar
Revisionsrätten stödjer därmed Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Holland och Sverige, de sex länder som vill att EU:s utgifter ska vara högst en procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst.

Att pengarna i budgeten inte går åt beror till stor del på beräknade utbetalningar från EU:s strukturfonder. Bara i år så har EU räknat med projekt för omkring 270 miljarder svenska kronor.

Osannolikt utbetalningarna blir av
Men om alla dessa projekt som är budgeterade också blir klara så skulle EU snabbt tvingas betala ut mycket stora summor.

– Teoretiskt sett skulle det motsvara fem års betalningar. Som tur är de finns det inte praktiska förutsättningar för det, säger Lars Tobisson.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se