Beslut om nytt avtal mellan USA och EU

I vår ska Riksdagen ta ställning till nya avtal mellan EU och USA som bland annat ska underlätta samarbetet mot terrorism. Men det nya avtalet innnebär enbart en viktig förändring jämfört med idag.

EU och USA slöt avtalet för mer än ett år sedan, och enligt statssekreterare Dan Eliasson på justitiedepartementet innebär förslaget enbart EN viktig förändring jämfört med idag.

Viktiga frågor när det nya utlämningsavtalet ska skrivas under är vilka beviskrav som ska ställas för att en utlämning ska få ske och om det finns skäl att hysa några farhågor för rättssäkerheten.

Christian Åhlund, ordförande i Svenska Advokatsamfundets kommitté för mänskliga rättigheter, tycker inte att det innebär några inskränkningar av rättssäkerheten jämfört med i dag.

”Inte avsett inskränka rättigheter”
– Man kan konstatera att det hänvisar till det avtal som redan gäller mellan Sverige och USA och det är inte avsett att inskränka någons rättigheter i förhållande till tidigare avtal. Det sänker minimilängden för ett brott som kan föranleda utlämning, från två år till ett år.

Advokat Christian Åhlund jämför mellan den konvention för utlämning till USA som gäller idag och det nya EU-avtalet som riksdagen ska pröva att gälla för framtiden.

I det som gäller nu är gränsen för utlämning brott som ger två års fängelse eller mer.

Förslag på gräns på ett år eller mer
I EU-förslaget till nytt avtal är gränsen ett års fängelse eller mer. Antalet brott för vilka utlämning skulle kunna ske skulle alltså bli fler. Men det är en sanning med modifikation anser statssekreteraren Dan Eliasson. I praktiken tillämpar Sverige redan den lägre gränsen.

– I förhållande till svenska lagstiftning så gäller redan tröskelvärden på ett års fängelse för brott som ska vara utlämingsbara. Det gäller också enligt det avtal som nu sluts mellan EU och USA.

Dan Eliasson tycker inte att det finns skäl till oro för inskränkningar av rättssäkerheten med det nya EU-avtalet. Processen för utlämning från Sverige kommer att gå till på samma sätt som tidigare.

– För att en utlämning ska kunna ske från Sverige till USA så krävs att en person är dömd i sin frånvaro i USA eller att den personen är häktad i sin frånvaro. Är man häkta i sin frånvaro i USA så är man häktad på sannolika skäl, säger han.

Men vem granskar beviskraven? Gör USA eller Sverige det?

– Det är ju den amerikanska domstolen som granska beviskraven. Sen skickas en utlämningsframställan över till Sverige och i slutändan till en svensk åklagare som först och främst kollar om förutsättningarna för utlämningen är uppfyllda. Om dem är det kan framställan gå till HD för en bedömning där och i slutänden kan regeringen fatta ett beslut.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se