Psyksjuka får rätt till personliga ombud

Socialstyrelsen vill se att rätten till personliga ombud för psykiskt sjuka lagfästs. I en rapport som kommer att läggas fram till regeringen i vår, slår man fast att de personliga ombuden minskar vårdbehovet och ökar den sjukes egenkraft.

– På något sätt behövs det ett lagligt stöd för den här verksamheten. Idag är den helt frivillig. Det här är en effektiv verksamhet och den behöver leva vidare. Hur lagstödet ska se ut kan inte jag svara på idag, säger Peter Brusén, enhetschef på Socialstyrelsen.

Personliga ombud till psykiskt sjuka har funnits sedan 1995 som en kommunal försöksverksamhet.

Fyra tusen har personligt ombud
I dag har omkring fyra tusen ett personligt ombud. De hjälper till med myndighetskontakter så att de psykiskt sjuka får den hjälp de är berättigade till, på ett samordnat sätt.

De utvärderingar som gjorts har visat på positiva resultat; De psykiskt sjuka har mindre behov av vård och stöd efter att ett personligt ombud kopplats in, deras sociala kontaktnät blev större, livskvaliteten upplevdes som bättre och de psykiatriska symptomen var mindre uttalade.

– Markant resultat är att behovet av slutenvård hos dessa personer har minskat dramatiskt i och med att de har personliga ombud. Dessutom sparar man ju väldigt mycket pengar åt samhället och mår mycket bättre själv, säger Peter Brusén.

Staten lägger 90 miljoner kronor
Sedan år 2000 lägger staten 90 miljoner kronor på verksamheten med personliga ombud, resten betalar kommunerna.

De som får hjälp i dag har ofta haft schizofreni i tidig ålder, är förtidspensionerade och lever utanför samhället. Men det finns fler som behöver hjälp och därför kommer socialstyrelsen troligen att föreslå att verksamheten utökas.

– En del av det otäckta behovet är personer med lite mera omfattande funktionshinder, till exempel med dubbeldiagnosen, att man både är psykiskt funktionshindrad och har ett missbruk. Det är personer som inte idag har personliga ombud.

– Jag tror i den utredningen som vi kommer fram till att vi ska föreslå att en sådan verksamhet också kommer till stånd, säger Peter Brusén.

Naila Saleem
naila.saleem@sr.se