Anmälningsrutiner av arbetslösa får kritik

Risken för en arbetslös person att få sin a-kassa sänkt eller indragen varierar fortfarande mycket beroende på var i landet man bor. Den varierande behandlingen får nu kritik från inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Generaldirektör Bo Jangenäs på inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är missnöjd.

– Det här gäller ju människors försörjning. Att arbetssökande runt om i landet behandlas olika beroende på vilken arbetsförmedling man kommer till är inte bra, säger han.

Kalmar i topp
Som arbetslös med a-kasseersättning måste man ligga i och aktivt söka jobb. Om inte arbetsförmedlingen tycker att man sköter sig kan det bli så att en anmälan skickas till a-kassan.

Kalmar län ligger klart i topp med tjugo anmälningar per 1 000 personer med a-kassa, tvåa ligger Värmlands län med tolv anmälningar, i botten Gotland och Uppsala län med bara två respektive tre anmälningar per 1 000. Snittet i landet ligger på åtta.

Förmedlingarna gör fel
Men att bli anmäld för att inte följa reglerna behöver inte betyda att man har gjort fel. Arbetsförmedlingarna gör nämligen också fel. En femtedel av de anmälda har överhuvudtaget inte a-kasseersättning och kan naturligtvis då inte heller bli av med den och nästan lika många av de anmälda får behålla sin ersättning när deras a-kassa har granskat ärendet.

Generaldirektör Bo Jangenäs anser att det här leder till obehag för många som blir felaktigt anmälda men han vill inte kasta skulden på de enskilda arbetsförmedlarna.

– Det är rätt komplicerade frågor och jag förstår att det blir fel ibland. Men vi tror efter att ha granskat ärendena att det skulle bli ett bättre resultat om arbetsförmedlarna fick en bättre utbildning och ett ordentligt metodstöd i de här frågorna, säger han.

Vem ska se till att det blir så?

– AMS är ju chefsmyndighet och har det övergripande ansvaret. AMS bör ta ett mer aktivt grepp om de här frågorna.

Chefen anmäler
AMS har också börjat vidta åtgärder för att kontrollen av de arbetslösa ska bli mer rättvis.

Ett förslag är att det inte ska vara de ensilda arbetsförmedlarna som anmäler en arbetslös som inte följer reglerna utan istället chefen för arbetsförmedlingen. Ett förslag som generaldirektör Bo Jangenäs tycker att man kan överväga.

– Det är inget lätt jobb för en arbetsförmedlare att hantera en kontrollfunktion. Man är också utsatt som arbetsförmedlare så om man kan hitta några former för att underlätta för arbetsförmedlaren så vore det bra.

Johan Prane
johan.prane@sr.se