"Grundlösa anmälningar måste bort"

Arbetsförmedlingarna ska inte göra grundlösa anmälningar av missbruk av a-kassan. Det säger den biträdande Ams-chefen  med anledning av en ny rapport från Inspektionen för arbetslöshetsfösäkringen.

– Det understryker hur angeläget det är att vi fortsätter med det pågående utvecklingsarbetetarbetet så att vi skapar ett enhetligt, rättssäkert och effektivt arbetsförmedlingsarbete även när det gäller de delar som gäller arbetslöshetsförsäkringen, säger Lars Sjöström, biträdande Ams-chef.

Ams ska förbättra utbildningen av de anställda på arbetsförmedlingarna och ha tätare kontakter med de arbetssökande för att få bättre information och unvika misstag.

Enhetliga regler
Ams ska också försöka få arbetsförmedlingarna att tillämpa reglerna på ett mer enhetligt sätt.

Idag är det till exempel tio gånger vanligare att arbetsförmedlingarna i Kalmar län anmäler misstänkt missbruk av a-kassan än på Gotland.

Trots att det här har påtalats tidigare är skillnaderna fortfarande lika stora. Nästa år lovar AMS förbättring.

Sluta informera i vissa fall
Också de fall där arbetsförmedlingarna anmäler personer som inte har a-kassa för missbruk av a-kassereglerna ska också minska, säger Lars Sjöström.

– Att vi informerar a-kassan om situationer även när det gäller personer, som inte tillhör någon a-kassa, så är det en uppenbar felaktighet. Där kommer också vårt metodstöd och vårt systemstöd framöver att minska risken för att det ska upprepas, säger Lars Sjöström.

Johan Prane
johan.prane@sr.se