Polisanmälan mot svensk minforskning

Uppdaterad 16:20
Svenska freds polisanmäler Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för brott mot lagen om olovlig befattning med minor efter P1 Kalibers avslöjande att FOI utvecklar minor trots att det inte är tillåtet enligt ett internationellt avtal. (P1 Kaliber)

– Jag menar att det finns anledning att misstänka att den forskning och det informationsutbyte som FOI har med USA om nedbrytbara explosiva ämnen som skulle kunna användas till personminor kan utgöra ett brott mot Ottawakonventionen och därmed också mot svensk lag, säger Frida Blom som är ordförande i Svenska Freds.

– Jag tycker att det är viktigt att det görs en noggrann rättslig prövning av om det är ett brott eller inte. Det kan i så fall bli ett internationellt prejudikat som kan spela stor roll.

Kaliber avslöjade
I helgen kunde Sveriges Radios program Kaliber avslöja att Sverige fortsätter att utveckla minsystem trots att landet skrivit under Ottawakonventionen.

Länder som skrivit under avtalet förbinder sig att inte utveckla, tillverka, överföra eller lagra minor.

Kaliber kunde visa hur Totalförsvarets forskningsinstitut, forskar i nya minsystem. Dessutom har myndigheten ett aktivt informationsutbyte med USA ett land som inte skrivit under avtalet.

Självförstörande minor
Forskarna undersöker ett ämne som förstör minan i marken. Det gör alltså minan säkrare, men också mer lättanvänd.

Men inte heller att minorna blir säkrare tycker Frida Blom är ett bra skäl till att utveckla vapnen.

– Det är absolut inte bra. Tanken är ju att man ska utveckla nya framtrida, självdestruerande minor. Meningen är att de ska explodera på en gång. Många minor exploderar inte utan blir liggande kvar på marken. FOI:s forskning syftar till att explosivämnet bryts ner efter en tid. Under den tiden utgör de här minorna en lika stor fara för civilbefolkningen som de gamla minorna.

– Dessutom finns en risk att när man säger att minorna är säkra och självförstörande så ökar benägenheten att använda minorna och på så sätt är de farliga.

FOI välkomnar polisanmälan
Madelene Sandström är generaldirektör för totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Den uppfattning jag har är att detta explosivämne skulle kunna vara utbytbart över huvudtaget. Det kan vara krockkuddar och allting, säger hon.

Något samarbete eller informationbyte med USA kring framtagandet av minsystem känner Madelene Sandström heller inte till.

Men hon tycker det är bra att saken är polisanmäld så att en domstol kan få utreda om myndigheten bryter mot någon lag i sin forskning.

– Finns det ett tvivel, är det någon som anser att en myndighet begår överträdelser på något sätt så är det lika bra att det reds ut så att varje part får förklara vad det är den bedriver för typ av verksamhet och vad vi i så fall gör som skulle vara fel, säger hon.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se