Naturbruk populärt gymnasieprogram

Fler och fler ungdomar vill studera på naturbruksprogrammet på gymnasiet. I år är det 15 procent fler än förra året som söker till naturbruksgymnasium som förstahandsalternativ.

Siffror från naturbruksgymnasierna visar att det totalt är över
4 100 16-åringar som har valt naturbruk. Allra störst är intresset för hästhållning och djurvård