Saco: Var tredje anställd överkvalificerad

Allt fler med akademisk utbildning har ett jobb som han eller hon är överkvalificerad för. Var tredje under 40 år anser sig vara överkvalificerad på sin arbetsplats. Det visar en rapport som akademikerfacket Saco har gjort.

– Det var ju inte det här man hade tänkt sig. Man vill så mycket mer, man kan så mycket mer än att sälja skor men det är bättre än att sitta hemma och vara arbetslös, säger Pär-Erik Wahlberg, utbildad civilingenjör som jobbar som skoförsäljare.

Finns det andra akademiker som du känner som är bittra över att inte få jobb?

– Jag känner många som är knäckta av situationen, säger Pär-Erik Wahlberg.

Allt fler på arbetsmarknaden har en högskoleutbildning, i dag ungefär var femte person. Samtidigt säger allt fler av akademikerna att han eller hon är överkvalificerad för sitt jobb, att kunskaperna från utbildningen inte tas till vara.

Gäller oftast kvinnor och invandrare
I rapporten, som blir helt klar efter årsskiftet, har 1 300 Saco-medlemmar under 40 år utfrågats. 30 procent, nästan var tredje, säger sig vara överkvalificerade. Framför allt finns de överkvalificerade bland kvinnor och invandrare.

Enligt rapportförfattaren, Jonas Bengtsson, är svaren i rapporten mer negativa nu än i motsvarande tidigare undersökningar. Ändå är resultatet inte helt överraskande. Utbildningen har expanderat starkt på senare år men på arbetsmarknaden är det mest samma gamla jobb som erbjuds. Det betyder bara att akademiker får jobb där det tidigare inte behövdes akademiker.

Utbildningarna inte anpassade
Men den stora andelen överkvalificerade kan också bero på att utbildningen är dåligt anpassad till arbetsmarknaden, enligt Jonas Bengtsson som gjort rapporten.

– Det kan vara så att i takt med att man utbildar väldigt många så blir det de billigare utbildningarna som man bygger ut för att få in fler studenter och det kanske inte alltid är massutbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger han.

Hur bra anpassat är utbildningsväsendet till hur arbetsmarknaden ser ut?

– Tittar man på de här siffrorna så stämmer det inte väl överens. Sedan är det alltid svårt att ha en utbildningspolitik som stämmer med framtida arbetsmarknad. Siffrorna visar att det som kommer ut ur utbildningssystemet används inte på arbetsmarknaden. Var felet sedan ligger avstår jag från att spekulera i, säger Jonas Bengtsson, projektledare på Saco.

Therese Bergstedt
therese.bergstedt@sr.se