Vart är dollarn på väg ?

Det råder fortsatt stor osäkerhet om dollarn kommer att tappa än mer i värde. I måndags stoppades fallet, kanske tillfälligt, marknaderna i USA avvaktar nu konkreta besked och åtgärder.

Det pratas mycket, men görs lite - det tycks vara den allmänna åsikten bland amerikanska handlare och experter som just nu uttalar sig om Bushregeringens, EU:s, Kinas, Japans och andra stora intressenters valutapolitik.

Men det pågår just nu åtminstone en diskussion om dollarn här i USA. De senaste tre åren när den steg för steg tappat i värde - bland annat över 30 procent gentemot den svenska kronan - så har det varit rätt tyst.

Nu upprepar till exempel både president Bush och finansminister Snow gång på gång att de vill ha en stark dollar och att något ska göras åt det kraftiga underskottet i statsutgifterna - en av huvudanledningarna till att valutan försvagats kraftigt.

Men inte mycket konkret händer, varken från politiskt håll eller den amerikanska centralbanken. och det är naturligtvis en offentlig hemlighet att många, inte minst Bushregeringen, välkomnar den skjuts som amerikansk exportindustri och därmed ekonomin som helhet kan få av en svag dollar.

Investerare och analytiker här undrar också om EU, Japan eller Kina tänker agera på något sätt, och i så fall hur.

Oron gäller att utländska centralbanker och andra investerare i omvärlden snart kommer att sluta finansiera de amerikanska underskotten med sina köp av dollar, obligationer och andra värdepapper - när de anser att avkastningen på det som blivit hela världens reservvaluta helt enkelt är för dålig.

För centralbankerna kan det vara en fråga om att stoppa nu - och ta en engångssmäll i valutaförlust  eller vänta och riskera ännu större förluster framöver.

Vissa amerikanska bedömare menar att det bara behövs att en eller två centralbanker börjar flytta sina investeringar bort från USA för att processen ska vara igång, och leda till ytterligare valutaoro och uppenbar risk för negativa effekter för tillväxten i världsekonomin.

Anders Ask - New York

På tisdagsmorgonen var dollarkursen 6,90 kr.