Outsourcing ger inte lönsammare bolag

Verkstadsföretag som lägger ut produktion till dotterbolag eller underleverantörer har inte utvecklats bättre än andra de senaste tre åren, trots att meningen är att spara pengar.

Det blir allt vanligare att företag lägger ut produktion till dotterbolag eller underleverantörer, ofta i andra länder, så kallad outsourcing.

Syftet är vanligtvis att spara pengar men en kommande forskningsrapport från Högskolan i Gävle visar att verkstadsföretag som väljer att lägga ut produktion inte har utvecklats bättre den senaste treårsperioden än de företag som valt att behålla tillverkningen inom företaget, enligt professorn i industriell ekonomi Lars Bengtsson.

– Det är underligt eftersom det också finns många som förespråkar outsourcing som en medicin som ska hjälpa företag till bättre lönsamhet. Det kan vara precis tvärtom, säger han.

Själva tycker de att det fungerar
Exempel på när outsourcing istället kan leda till en försämring är när företag lägger ut en stor del av produktionen och samtidigt inte lyckas få till ett fungerande samspel med underleverantören, då kan följden bli kvalitetsförsämring och långa produktionstider, bland annat.

Men flertalet av de outsourcande företagen själva säger till forskarna att de tycker att utflyttningen av produktion har lett till en förbättring.

– Det är sant att deras generella bild är relativt positiv. Den stämmer däremot inte om man tittar på lönsamheten, säger han.

Fungerar ibland
Men det finns också många exempel på att outsourcing verkligen fungerar bra men det kräver en hel del av företagen, enligt professor Lars Bengtsson.

Men det finns också många exempel på att outsourcing verkligen fungerar bra men det kräver företag som hela tiden ser till att utveckla produktionen, både den som behålls inom företaget och den som läggs ut.

– Företag som är aktiva och utvecklar verksamheten på flera områden parallellt, det är de som går bra, säger Lars Bengtsson.

Johan Prane
johan.prane@sr.se