Svag tillväxt för tysk BNP

Tysklands bruttonationalprodukt, BNP, växte med endast 0,1 procent under årets tredje kvartal jämfört med kvartalet före, enligt definitiva siffror från landets statistikmyndighet. Därmed bekräftades den preliminära statistiken från tidígare i november, som var betydligt sämre än vad ekonomer hade räknat med.