Svårt att nå mål för minskad energianvändning

2:49 min

Det går trögt att nå målet om att minska energianvändningen inom EU. Danska EU-ordförandeskapet driver frågan hårt för att nå fram en överenskommelse till hur målet om en 20-procentig effektivisering till år 2020 ska nås men möter motstånd av flera länder.

I Sverige varnar Hyresgästföreningen för hur energikraven kan komma att leda till höjda hyror och orättvisa elkostnader.

– Det bästa exemplet är att man vill införa individuell mätning och debitering av värme och varmvatten som en generell regel över hela EU, säger Hans Dahlin som är Hyresgästföreningens energiexpert.

Vi står framför ett hus i centrala Stockholm som tillhör allmännytta. Hur skulle det påverka människorna som bor i lägenheterna här?

– Om man tittar på lägenheterna högst upp i hörnan på det här huset så har de många fler ytterväggar och du har mer påverkan av vind vilket gör att du behöver mer energi för att värma en sådan lägenhet än om man tittar på en lägenhet längre ned i mitten av huset. Det betyder att om du ska betala för den energi som du förbrukar som hyresgäst i det här huset så kommer du få en dyrare energikostnad om du bor i ena hörnan än i mitten av huset, säger Hans Dahlin.

– Det här är förstås ett problem, att man inte får en rättvis kostnadsfördelning då, säger Hans Dahlin.

Men det är bara ett av problemen som Hyresgästföreningen pekar på bland förslagen till hur man ska minska energiåtgången inom bostadssektorn som slukar mycket energi för Sveriges del.

Det andra handlar om ett av kommissionens tidigare förslag om att krav på att offentligt ägda byggnader ska renoveras för att minska energiberoendet.

– Den stora frågan är kostnaderna som det skulle innebära att renovera, säger Hans Dahlin. Det skulle innebära kraftiga hyreshöjningar, anser han.

Det är just nu hårda EU-förhandlingar inom kommissionen, ministerrådet och parlamentet kring om hur målet om att EU-länderna ska effektivisera sin energianvändning med 20 procent till 2020 ska uppnås. För med dagens styrmedel visar beräkningar att man bara kommer nå upp till hälften.

Danska ordförandeskapet har nu satt prestige i frågan. Innan de lämnar ordförandeposten i juli så ska det har nåtts en överenskommelse om nya åtgärder.

– Vi ska kämpa som små bin för att lyckas, säger Danmarks energiminister Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard berättar också om motståndet från de olika medlemsländerna bland annat om att det blir för dyrt och industrin tappar konkurrenskraft. Även Sverige har tidigare satt sig på tvären i vissa förhandlingar men har nu bättrat sig säger han.  Och med tanke på att energipriserna hela tiden ökar så anser Martin Lidegaard att EU måste investera i energieffektivisering nu - inte bara av miljöskäl utan för att också stå sig i konkurrensen med Kina, USA och Sydamerika.

– Vi måste investera nu, säger Danmarks energiminister Martin Lidegaard.