Euro istället för Dollar i reserv

Efter att dollarns värde fallit allt snabbare på senare tid funderar nu Ryssland på att minska andelen dollar i sin valutareserv. Istället skall Euro bli den tyngsta valutan i reserven. Idag står Euron för ca: en tredjedel av den ryska valutareserven.